MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
MeerRadio Nacht | 00:00 - 06:00
Share |

Content about Wethouder Tom Horn

juni 8, 2018

Kinderburgemeester Julia Pieters en wethouder Tom Horn van Zorg, Welzijn en Wonen delen op Buitenspeeldag, woensdag 13 juni, water en fruit uit aan de deelnemers.....

HOOFDDORP - Kinderburgemeester Julia Pieters en wethouder Tom Horn van Zorg, Welzijn en Wonen delen op Buitenspeeldag, woensdag 13 juni, water en fruit uit aan de deelnemers.

Buitenspeeldag wordt gehouden rondom wijkgebouw De Boskern in de Hoofddorpse wijk Overbos.

De gezonde hapjes en drankjes voor de buitenspelers worden door AH Toolenburg, de eerste commerciële partner van JOGG-Haarlemmermeer, ter beschikking gesteld.

Meer informatie over de Buitenspeeldag is te vinden
haarlemmermeergemeente.nl.
 

juni 2, 2018

Op maandag 4 juni 2018 is wethouder Horn een spreker op de bouwplaats van Tudorpark aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp-Zuid......

Op maandag 4 juni 2018 is wethouder Horn een spreker op de bouwplaats van Tudorpark aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp-Zuid.

Om 15.45 uur is er een feestje, vooral bedoeld voor de kopers van de woningen in het plandeel Buckingham Quarter. Om 16.15 uur wordt de officiële handeling verricht: het slaan van de eerste paal.

De 78 woningen worden in kenmerkende Engelse Tudorstijl gebouwd. De oplevering is in de zomer van 2019
 

mei 12, 2018

Woensdag 16 mei 2018 zal wethouder Tom Horn de officiële opening verrichten van de kleinschalige woonlocatie voor 9 jongeren met een beperking in de wijk Pax in Hoofddorp.......

Woensdag 16 mei 2018 zal wethouder Tom Horn de officiële opening verrichten van de kleinschalige woonlocatie voor 9 jongeren met een beperking in de wijk Pax in Hoofddorp.

Hij zal daarbij ook een bord onthullen met de naam van het huis erop.

De initiatiefnemers zijn de ouders van de 18-25-jarige bewoners, die zich hebben verenigd in de Stichting ZilverEsdoorn, om deze huisvesting voor hun kinderen met een beperking te realiseren.

mei 12, 2018

Het Repair Café in Hoofddorp bestaat 5 jaar en dat is voor wethouder Tom Horn aanleiding om de vrijwilligers van het Café de gemeentelijke “Meer voor elkaar pluim” uit te reiken.....

Het Repair Café in Hoofddorp bestaat 5 jaar en dat is voor wethouder Tom Horn aanleiding om de vrijwilligers van het Café de gemeentelijke “Meer voor elkaar pluim” uit te reiken.

De pluim is bedoeld om inwoners die een bijdrage leveren aan de zorg, sociale cohesie of ondersteuning in een wijk, buurt of dorp, in het zonnetje te zetten.

De wethouder reikt de pluim uit op woensdag 16 mei 2018 om 15.00 uur in het Repair Café in De Ark aan het Muiderbos 36 in Hoofddorp.
 

mei 3, 2018

Op woensdag 16 mei viert Repair Café Hoofddorp in De Ark aan het Muiderbos zijn eerste lustrum.........

HOOFDDORP - Op woensdag 16 mei viert Repair Café Hoofddorp in De Ark aan het Muiderbos zijn eerste lustrum. Vanaf het begin was het een groot succes met veel vrijwilligers die diverse kleine reparaties en klusjes uitvoeren. Het feestelijk karakter wordt onderstreept met een peptalk van wethouder Tom Horn. Hij komt rond drie uur, als het Repair Café druk in bedrijf is. De Repair Cafés passen goed in het beleid van duurzaamheid, een kleinere afvalberg en kleinschalige buurtcontacten. Voor elke bezoeker is er een vrolijk feestgebakje bij de koffie.

april 12, 2018

Wethouder Tom Horn opent zaterdag 14 april rond half elf het Boshuisje, een logeerhuisje voor zieke en gehandicapte kinderen.......

NIEUW-VENNEP - Wethouder Tom Horn opent zaterdag 14 april rond half elf het Boshuisje, een logeerhuisje voor zieke en gehandicapte kinderen. Het huis staat naast kinderopvang De Boshoeve die veel vraag heeft naar logeermogelijkheden. Een weldoener heeft het huis voor de kinderopvang gekocht en is zo ruim dat het perfect kon worden ingericht als logeerhuis met verpleegkundige en pedagogische begeleiding. Volgens directeur Eva Toele is het huis de kers op de taart.

april 9, 2018

JOGG-Haarlemmermeer – wat staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht - ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met Albert Heijn in Toolenburg.......

JOGG-Haarlemmermeer – wat staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht - ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met Albert Heijn in Toolenburg.

Het doel is om de jeugd in Hoofddorp samen op gezond gewicht te brengen en te houden door een leefstijl met gezonde voeding en voldoende sport en beweging.

Wethouder Horn is blij met de nieuwe partner en zegt met de supermarkt erbij nog meer jongeren te bereiken dan alleen via scholen en sportverenigingen.

maart 16, 2018

Wethouder Tom Horn van Zorg, Welzijn en Wonen bezoekt komende zondag in het kader van de Meer voor Elkaar toer het Zondagmiddagpodium.....

NIEUW-VENNEP - Wethouder Tom Horn van Zorg, Welzijn en Wonen bezoekt komende zondag in het kader van de Meer voor Elkaar toer het Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer in Pier K aan het Harmonieplein.

maart 12, 2018

Als het aan de fractie van Forza! ligt, is er voor mensen in Haarlemmermeer met acute psychische nood altijd een noodbed beschikbaar.......

Als het aan de fractie van Forza! ligt, is er voor mensen in Haarlemmermeer met acute psychische nood altijd een noodbed beschikbaar.

Tijdens een sessie met de gemeenteraad zei verantwoordelijk wethouder Tom Horn, dat dit nu niet altijd het geval is.

De lokale politieke partij wil ook dat er per direct 24 uur per dag een hulpverlener beschikbaar is die de politie kan ontlasten.

Forza! noemt in een persbericht het cijfer van 635 meldingen in 2017. Dat zou een stijging zijn van 19% ten opzichte van 2016.

januari 30, 2018

Afgelopen donderdag vergaderde de gemeenteraad over 20.000 nieuwe woningen die Haarlemmermeer tot 2040 bouwt. Er moet beter worden gekeken naar toekomstige woonbehoeften van inwoners........

Afgelopen donderdag vergaderde de gemeenteraad over 20.000 nieuwe woningen die Haarlemmermeer tot 2040 bouwt. Er moet beter worden gekeken naar toekomstige woonbehoeften van inwoners.

De PvdA pleitte voor meer sociale woningbouw, de VVD juist voor minder. GroenLinks opperde flexibele, aanpasbare bouw en Forza! wil aanpak van scheefwonen. Sommige fracties vroegen om een onderzoek naar lokale woonbehoeften in Haarlemmermeer.

december 27, 2017

Forza! heeft de aandacht gevestigd op de vele boze reacties van inwoners op een persbericht van de gemeente waarin wordt gesteld dat zij erg succesvol is geweest met het huisvesten van statushouders........

HOOFDDORP – Forza! heeft de aandacht gevestigd op de vele boze reacties van inwoners op een persbericht van de gemeente waarin wordt gesteld dat zij erg succesvol is geweest met het huisvesten van statushouders.

december 23, 2017

De berichtgeving over het wegwerken van de achterstand bij het huisvesten van statushouders leidt tot felle reacties op sociale media.......

De berichtgeving over het wegwerken van de achterstand bij het huisvesten van statushouders leidt tot felle reacties op sociale media.

Sommige inwoners nemen het de gemeente kwalijk dat ze blij is met de inhaalslag en leiden daaruit af dat zij de reguliere woningzoekenden laat ‘verrekken’.

In een reactie stelt verantwoordelijk wethouder Tom Horn, dat minstens vijftig procent bestemd is voor reguliere woningzoekenden.

december 22, 2017

Zestig procent van de vrijkomende huurhuizen in Haarlemmermeer gaat volgens woonwethouder Tom Horn naar reguliere woningzoekenden.....

HOOFDDORP - Zestig procent van de vrijkomende huurhuizen in Haarlemmermeer gaat volgens woonwethouder Tom Horn naar reguliere woningzoekenden.
De overige veertig procent gaat naar bijzondere groepen, zoals urgente woningzoekenden, mensen die vanuit een instelling op zichzelf gaan wonen en statushouders.
Die laatste groep is goed voor ongeveer vijftien procent.

december 19, 2017

Het aantal huurwoningen van Ymere zal niet verder slinken. Sterker nog, er is zicht op groei van de zogenoemde kernvoorraad......

Het aantal huurwoningen van Ymere zal niet verder slinken. Sterker nog, er is zicht op groei van de zogenoemde kernvoorraad.

Dat is één van de belangrijkste prestatieafspraken die wethouder Tom Horn (Zorg, Welzijn en Wonen), de corporatie en de Vereniging Huurders Haarlemmermeer voor 2018 met elkaar hebben gemaakt.

Daarmee komt een einde aan de situatie waarin het aantal woningen dat Ymere verkoopt en op de vrije markt verhuurt, groter is dan het aantal woningen dat de woningbouwcorporatie door nieuwbouw aan haar voorraad toevoegt.

december 15, 2017

De achterstand die Haarlemmermeer had in de huisvesting van statushouders wordt snel minder.......

De achterstand die Haarlemmermeer had in de huisvesting van statushouders wordt snel minder.

Was de achterstand begin dit jaar nog meer dan 300 statushouders, nu is dit aantal terug gelopen tot ca.125 personen

Volgens wethouder Horn is het beleid om de achterstand geheel in te lopen omdat de provincie de gemeente een boete kan opleggen als de taakstelling niet wordt gehaald.

De wethouder gaf aan dat hij verwacht dat de achterstand in huisvesting, inclusief de taakstelling voor 2018, eind volgend jaar in zijn geheel zal zijn weggewerkt.

december 14, 2017

De gemoederen in seniorenflat De Eijk blijven oplopen.....

HOOFDDORP – De gemoederen in seniorenflat De Eijk blijven oplopen. In de 86 appartementen wonen twaalf migrantenhuishoudens. Andere bewoners mogen de gemeenschappelijke keuken niet gebruiken omdat ze niet halal zijn. Volgens Paul Meijer van Forza is dit onbestaanbaar omdat die keuken door de gemeente geschonken is.Maar wethouder Tom Horn zegt dat de gemeente alleen subsidie heeft gegeven voor het gezamenlijk koken van de bewoners, maar dat Woonzorg eigenaar van het pand is en dus het beheer regelt. Dat zou dan ook geen taak voor de gemeente zijn.

november 30, 2017

In het kader van de Meer voor Elkaar toer van het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer bracht wethouder Tom Horn woensdag een bezoek aan de Abbenessers John van den Berg en Ria Baars...........

ABBENES - In het kader van de Meer voor Elkaar toer van het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer bracht wethouder Tom Horn woensdag een bezoek aan de Abbenessers John van den Berg en Ria Baars. Zij zijn de mensen achter de dorpswebsite www.abbenes.net waarmee zij een enorme bijdrage leveren aan de sociale cohesie in het circa 1150 inwoners tellende dorp. De website viert dezer dagen het feit dat de oprichting 15 jaar geleden is en bovendien komt met rasse schreden de miljoenste bezoeker van de site in zicht.

november 23, 2017

Wethouder Tom Horn gaf woensdag het beginsein voor de bouw van de eerste 56 grondgebonden koopwoningen van aannemer AM in de nieuwe wijk Zuiderhoeven........

HOOFDDORP - Wethouder Tom Horn gaf woensdag het beginsein voor de bouw van de eerste 56 grondgebonden koopwoningen van aannemer AM in de nieuwe wijk Zuiderhoeven. Na speeches van de wethouder en de directie van AM werd met een vuurspuwer op vlammende wijze het startmoment aankondigt en drukte de wethouder op een rode startknop voor de laatste slagen van de heipaal. Na de officiële handeling werd er in een feesttent een toost uitgebracht. De oplevering wordt medio volgend jaar verwacht, nog voor de zomervakantie.

november 10, 2017

Wethouder Tom Horn was donderdag 9 november 2017 het kader van de Meer voor Elkaar toer in sociaal-cultureel centrum De Nieuwe Silo in Hoofddorp......

Wethouder Tom Horn was donderdag 9 november 2017 het kader van de Meer voor Elkaar toer in sociaal-cultureel centrum De Nieuwe Silo in Hoofddorp.

Met het oog op de Dag van de Mantelzorg schonk hij een aantal mantelzorgers een pluim. Ook deelde hij zogenaamde tintelingen – een soort cadeaubonnen - uit.

Beheerder Tinie Guit van De Nieuwe Silo ontving een pluim voor haar bijdrage aan de Meer voor Elkaar samenleving die het college nastreeft.

oktober 31, 2017

Wethouder Tom Horn van Zorg, Welzijn en Wonen opende maandag 30 oktober 2017 het nieuwe tijdelijke woonzorgcentrum Eijkenhove van Amstelring aan de achterzijde van verpleeghuis Bornholm in Hoofddorp......

Wethouder Tom Horn van Zorg, Welzijn en Wonen opende maandag 30 oktober 2017 het nieuwe tijdelijke woonzorgcentrum Eijkenhove van Amstelring aan de achterzijde van verpleeghuis Bornholm in Hoofddorp.

Hij deed dit samen met bewoner Gerard Otte door een lint door te knippen. Gekozen is voor tijdelijke huisvesting, omdat de overkoepelende zorginstelling Amstelring van het gebied waarin ook verpleeghuis Bornholm staat een zorgvriendelijke wijk wil maken.

Om dit gebouw heen komen bijvoorbeeld woningen voor wie zorg nodig heeft.

oktober 10, 2017

Wethouder Tom Horn heeft afgelopen zaterdag tijdens de informatiemarkt ‘Samen wonen, leven en meedoen’ in Hoofddorp een nieuw digitaal platform gelanceerd.......

Wethouder Tom Horn heeft afgelopen zaterdag tijdens de informatiemarkt ‘Samen wonen, leven en meedoen’ in Hoofddorp een nieuw digitaal platform gelanceerd.

Sociale kaart Haarlemmermeer is een digitaal overzicht van alle instellingen in Haarlemmermeer op het gebied van welzijn, gezondheid, zorg, sport en cultuur.

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen die zich met hulpo van hun directe omgeving niet meteen kunnen redden, toegang hebben tot informatie om eventuele ondersteuning zelf te vinden.

oktober 9, 2017

Zaterdag 7 oktober heeft wethouder Tom Horn Klimpark21 officieel geopend. Het Klimpark ligt nabij de Bennebroekerweg, speeltuin Kleiland en het Pioniersstadion in PARK21......

Zaterdag 7 oktober heeft wethouder Tom Horn Klimpark21 officieel geopend. Het Klimpark ligt nabij de Bennebroekerweg, speeltuin Kleiland en het Pioniersstadion in PARK21.

Met zijn klimpark heeft ondernemer Michael Sevenhuijsen de primeur te pakken van de eerste commerciële activiteit in PARK21. In het klimpark zijn straks meer dan 40 verschillende hindernissen op verschillende hoogtes beschikbaar.

september 20, 2017

Volgens wethouder Horn zijn er in Haarlemmermeer nog geen signalen dat er grote tekorten zijn in het budget voor de jeugdzorg.............

HOOFDDORP - Volgens wethouder Horn zijn er in Haarlemmermeer nog geen signalen dat er grote tekorten zijn in het budget voor de jeugdzorg. Deze week werd bekend dat meerdere gemeenten in Nederland aan de bel hebben getrokken over een miljoenentekort bij die zorg. Volgens de wethouder gebruikt Haarlemmermeer een ander systeem dan veel andere gemeenten. Managers van de gemeente staan in nauw contact met de professionals die in de jeugdzorg werken. Als er tekorten dreigen wordt dat direct gemeld, wat tot aan het zomerreces in elk geval niet gebeurd is.

september 13, 2017

Wethouder Tom Horn geeft vrijdag 15 september het startsein voor de bouw van het duurzame appartementencomplex Hof van Pampus...........

HOOFDDORP - Wethouder Tom Horn geeft vrijdag 15 september het startsein voor de bouw van het duurzame appartementencomplex Hof van Pampus. Het complex in Hoofddorp gaat 74 appartementen tellen. De wethouder geeft onder begeleiding van een confettikanon het startsein voor de bouw door samen met Allard van Spaandonk van Bouwinvest een bouwbord te onthullen. De bijeenkomst begint om kwart over twee in het Sportcomplex Koning Willem-Alexander aan de Bennebroekerweg met diverse speeches, waarna om ongeveer half drie het bouwbord wordt onthuld.