MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Nice and Slow | 22:00 - 00:00
Share |

Content about Wethouder John Nederstigt

december 6, 2017

De gemeenteraad houdt ook na 2022 zeggenschap over de verwerking van huishoudelijk afval..........

HOOFDDORP - De gemeenteraad houdt ook na 2022 zeggenschap over de verwerking van huishoudelijk afval. Tijdens een debat in de raad over de verlenging van het contract met afvalverwerker AEB verklaarde wethouder John Nederstigt dat het contract voor vijf jaar is verlengd. De gemeenteraad krijgt in 2022 wederom de vraag voorgelegd of het afval opnieuw door AEB zal worden verwerkt of dat er dan inmiddels betere alternatieven zijn. De overeenkomst houdt in dat AEB de komende vijf jaar het huisvuil uit Haarlemmermeer verwerkt.

oktober 26, 2017

De meeste fracties in de gemeenteraad van Haarlemmermeer maken zich grote zorgen over de situatie bij het algemeen bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude.........

HOOFDDORP - De meeste fracties in de gemeenteraad van Haarlemmermeer maken zich grote zorgen over de situatie bij het algemeen bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude.Een onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamers heeft aangetoond dat er ernstige financiële problemen dreigen bij Spaarnwoude en dat het bestuur geen visie heeft op de toekomst. Het bestuur wordt gevormd door gedeputeerde Tekin van de provincie Noord-Holland en vijf wethouders van deelnemende gemeenten, onder wie wethouder John Nederstigt van Haarlemmermeer.

oktober 9, 2017

Dinsdag 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Scholen, bewoners en bedrijven in Haarlemmermeer zijn al volop bezig met het thema. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid vinden verschillende activiteiten plaats........

Dinsdag 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Scholen, bewoners en bedrijven in Haarlemmermeer zijn al volop bezig met het thema. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid vinden verschillende activiteiten plaats.

Zo is er een voorleesmiddag met de titel 'De Wereld van Voedsel', wordt het eerste Zwamcafé georganiseerd in De Beren aan het Raadhuisplein en is er ’s avonds vanaf half 8 in het gemeentehuis een informatieavond over het project 'Winst uit je woning'.

Informatie is te vinden via de website van NMCX Centrum voor duurzaamheid.

oktober 9, 2017

Een meerderheid in de Haarlemmermeerse gemeenteraad vindt dat het duurzaamheidsbeleid van de gemeente concreter moet. Een motie met die strekking werd donderdagavond 5 oktober aangenomen........

Een meerderheid in de Haarlemmermeerse gemeenteraad vindt dat het duurzaamheidsbeleid van de gemeente concreter moet. Een motie met die strekking werd donderdagavond 5 oktober aangenomen.

Er is in het duurzaamheidsbeleid, onder verantwoordelijkheid van D66 wethouder John Nederstigt, behoefte aan focus.

Op dit moment lopen er dertig projecten die zijn gericht op de hoofdthema’s energie, water en afval. De vraag van de indieners was om voor het eind van het jaar een duidelijke focus aan te brengen.

oktober 3, 2017

Gisteravond trapte wethouder duurzame economische ontwikkeling John Nederstigt de pilot ‘Mazzelkontjes’ af tijdens een bijeenkomst in de Burgerzaal in het raadhuis in Hoofddorp.....

Gisteravond trapte wethouder duurzame economische ontwikkeling John Nederstigt de pilot ‘Mazzelkontjes’ af tijdens een bijeenkomst in de Burgerzaal in het raadhuis in Hoofddorp.

Ouders met kinderen in de luiers konden zich tot 26 september aanmelden voor Mazzelkontjes.

In de wetenschap dat per kind op jaarbasis maar liefst 260 kilo aan luiers wordt gebruikt, biedt de gemeente Haarlemmermeer ouders met kinderen in de luiers de mogelijkheid om acht weken lang wasbare luiers uit te proberen.

juli 25, 2017

Wethouder Onderwijs John Nederstigt verwacht de komende 3 tot 4 jaar geen lerarentekort in de gemeente Haarlemmermeer.......

HOOFDDORP – Wethouder Onderwijs John Nederstigt verwacht de komende 3 tot 4 jaar geen lerarentekort in de gemeente Haarlemmermeer.

Dit zei Nederstigt tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag.

PvdA-raadslid Willem Klijn had hierover mondelinge vragen gesteld en kwam daarbij met het voorbeeld van Amsterdam waar men leerkrachten van elders lokt met een dikke reiskostenvergoeding.

Wethouder Nederstigt gaf verder aan met diverse schoolbesturen in Haarlemmermeer gebeld te hebben, maar die verwachten de komende jaren geen lerarentekort.

mei 30, 2017

Woensdag 31 mei kan men in het raadhuis in Hoofddorp kennis maken met het Burgerschapsspel dat op alle basisscholen in Haarlemmermeer wordt geïntroduceerd.......

HOOFDDORP - Woensdag 31 mei kan men in het raadhuis in Hoofddorp kennis maken met het Burgerschapsspel dat op alle basisscholen in Haarlemmermeer wordt geïntroduceerd.

Lisa Hu zal als ontwerpster van dit spel uitleg geven over de werking van dit bordspel.

Bij de introductie van het spel zullen leerlingen van deelnemende scholen en de Haarlemmermeerse wethouders John Nederstigt en Marjolein Steffens en de wethouder Raymond van Haeften van Haarlemmerliede en Spaarnwoude aanwezig zijn.
 

mei 25, 2017

Volgens diverse gemeenteraadsleden lukt het B & W maar niet om de vorderingen van het duurzaamheidsbeleid concreet en behapbaar te rapporteren.......

HAARLEMMERMEER – Volgens diverse gemeenteraadsleden lukt het B & W maar niet om de vorderingen van het duurzaamheidsbeleid concreet en behapbaar te rapporteren. Dit ondanks een onderzoek van de rekenkamercommissie van de gemeenteraad die met aanbevelingen kwam om de voortgang van het beleid overzichtelijk te maken. Verder dan toezeggingen van wethouder Nederstigt dat hij probeert het ieder jaar beter te doen, komt het niet.

mei 17, 2017

Tientallen kinderen in de gemeente Haarlemmermeer gaan niet naar school, maar krijgen thuisonderwijs......

HAARLEMMERMEER – Tientallen kinderen in de gemeente Haarlemmermeer gaan niet naar school, maar krijgen thuisonderwijs.

Dit blijkt uit antwoord van wethouder Onderwijs, John Nederstigt, op vragen hierover van gemeenteraadslid Anneke van der Veer.

Hun ouders vinden dat er geen onderwijs in de regio beschikbaar is dat aansluit bij hun levens- of geloofsovertuiging.

Ook zijn er tientallen kinderen die niet naar school gaan wegens lichamelijke en/of psychische problemen en daarbij dikwijls in een zorginstelling verblijven.

mei 11, 2017

De groei van het aantal elektrische auto's is zo explosief dat er tot 2020 behoefte is aan 200 extra openbare laadpalen in de gemeente......

HOOFDDORP - De groei van het aantal elektrische auto's is zo explosief dat er tot 2020 behoefte is aan 200 extra openbare laadpalen in de gemeente. Haarlemmermeer loopt landelijk voorop als het om elektrisch vervoer gaat. Op dit moment zijn er 100 openbare palen beschikbaar en dat aantal moet drastisch worden uitgebreid. Volgens wethouder Nederstigt is het niet de bedoeling dat bestaande parkeerplaatsen worden opgeofferd voor laadpunten. Er wordt gedacht aan speciale laadpleinen en laadpalen bij supermarkten, sportverenigingen en andere locaties waar automobilisten vaak komen.

mei 11, 2017

Volgens wethouder John Nederstigt verloopt het overleg tussen de gemeente en landbouworganisatie LTO over kavelruil in Park21 meer ontspannen dan eerder het geval was.........

HOOFDDORP – Volgens wethouder John Nederstigt verloopt het overleg tussen de gemeente en landbouworganisatie LTO over kavelruil in Park21 meer ontspannen dan eerder het geval was. LTO keerde zich eerder tegen het jongste ontwikkelingsplan voor Park21, omdat de gemeente weigerde agrariërs volledig schadeloos te stellen als zij akkoord gaan met verplaatsing van hun bedrijf naar een andere locatie. Vorige maand is er opnieuw overleg geweest tussen gemeente en LTO waarbij de partijen elkaar volgens Nederstigt zijn genaderd zonder dat de verschillen van mening totaal zijn opgelost.

mei 10, 2017

Rond het weekend van 19, 20 en 21 mei zal er een driedubbel feest plaatsvinden bij de De Ark in Hoofddorp. Allereerst gaat de vergroening van De Ark een nieuwe fase in en zal wethouder John Nederstigt vrijdag 19 mei twee fruitbomen aanbieden......

HOOFDDORP – Rond het weekend van 19, 20 en 21 mei zal er een driedubbel feest plaatsvinden bij de De Ark in Hoofddorp.

Allereerst gaat de vergroening van De Ark een nieuwe fase in en zal wethouder John Nederstigt vrijdag 19 mei twee fruitbomen aanbieden.

Verder zal op zaterdag 20 mei in De Ark een muziek- en cabaretavond zijn om het 30-jarig bestaan te vieren.

Tot slot zal op zondag 21 mei feestelijk worden stilgestaan bij het ambtsjubileum van de predikant van De Ark.
 

april 4, 2017

Er worden in de gemeente Haarlemmermeer duizenden bomen gekapt, maar veel hiervan komen nooit terug..... 

HOOFDDORP – Er worden in de gemeente Haarlemmermeer duizenden bomen gekapt, maar veel hiervan komen nooit terug.

In de ‘bomenbank’ zijn maar 89 bomen te vinden, terwijl er volgens raadsleden duizenden moeten zijn.

Groenlinks laat weten dat er 2500 bomen zijn gekapt voor wegwerkzaamheden, maar dat deze nooit zijn vervangen.

Voor de aanleg van het aquaduct in de A4 zijn 4500 bomen verdwenen.

Wethouder John Nederstigt gaat uitzoeken waar de bomen zijn en ze vervangen, om de uitstoot van CO2 terug te brengen.

maart 18, 2017

Volgens wethouder Duurzaamheid John Nederstigt is er nog onvoldoende draagvlak voor eventuele aanleg van een groot zonnepanelenpark in Zwanenburg.....

HOOFDDORP – Volgens wethouder Duurzaamheid John Nederstigt is er nog onvoldoende draagvlak voor eventuele aanleg van een groot zonnepanelenpark in Zwanenburg.

Nederstigt antwoordde dit donderdag in de gemeenteraad na mondelinge vragen hierover van GroenLinks-fractievoorzitter Nicole Mulder.

Naar aanleiding van recente berichten over een groot zonnepark in Hoofddorp, wilde Mulder weten hoe het staat met de plannen voor zonneparken in Haarlemmermeer.

maart 17, 2017

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer heeft toestemming gekregen van het Ministerie van Onderwijs om vanaf januari volgend jaar in Hoofddorp een internationale basisschool te starten.....

HOOFDDORP - De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer heeft toestemming gekregen van het Ministerie van Onderwijs om vanaf januari volgend jaar in Hoofddorp een internationale basisschool te starten. Onderwijswethouder John Nederstigt heeft dit dinsdag tijdens het wekelijkse persgesprek bekendgemaakt.
Volgens de wethouder komt de school op een plek in Hoofddorp die makkelijk bereikbaar is per auto en per openbaar vervoer.

maart 1, 2017

In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen zal de landelijke bustour van D66 de gemeente Haarlemmermeer vrijdag opnieuw bezoeken.....

HAARLEMMERMEER – In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen zal de landelijke bustour van D66 de gemeente Haarlemmermeer vrijdag opnieuw bezoeken.

Ditmaal wordt een werkbezoek afgelegd aan basisschool De Waterwolf in Vijfhuizen, waarbij bovenbouwleerlingen met D66 politici in gesprek mogen gaan.

Naast Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg en Eerste Kamerlid Alexander Rinnooy Kan, zijn namens de lokale afdeling van D66 ook wethouder John Nederstigt en enkele gemeenteraadsleden hierbij aanwezig.

januari 24, 2017

Haarlemmermeer mag geen openbare internationale school plaatsen in de gemeente.....

HAARLEMMERMEER - Haarlemmermeer mag geen openbare internationale school plaatsen in de gemeente.

In 2016 hebben Haarlemmermeer en Haarlem een aanvraag ingediend bij het ministerie van onderwijs voor een openbare internationale school.

Deze strijd is gewonnen door gemeente Haarlem.

Metropool Regio Amsterdam geeft vier ton aan Haarlem om een internationale basis- en een middelbare school te bouwen.

Als alles goed gaat moet de basisschool in augustus open gaan en de middelbare school start in schooljaar 2018-2019.

november 9, 2016

Volgens wethouder John Nederstigt wordt er een milieu-effectrapportage gemaakt voor het totale duizend hectare grote Park21 tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep.....

HOOFDDORP – Volgens wethouder John Nederstigt wordt er een milieu-effectrapportage gemaakt voor het totale duizend hectare grote Park21 tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

Na bezwaar van een buurman van Park21 vond de rechter dat het oude rapport voor het deelgebied onvoldoende was.

Nederstigt stelt verder dat dit onderzoek na verwachting geen vertraging zal opleveren voor de toekomstige ontwikkeling van Park21.

Belangrijk onderdeel van Park21 is het Verbeterd Droogmaak Systeem dat in het park moet komen.

september 16, 2016

In aanwezigheid van wethouder duurzaamheid John Nederstigt gaat zaterdag de Energy Battle in Hoofddorp van start......

HOOFDDORP - In aanwezigheid van wethouder duurzaamheid John Nederstigt gaat zaterdag de Energy Battle in Hoofddorp van start.

Hierbij gaan zeven Haarlemmermeerse sportverenigingen een jaar lang de strijd met elkaar aan wie het meeste energie kan besparen.

De Energy Battle, een idee van de Hoofddorpse hockeyclub MHC de Reigers, was één van de winnaars van het Groenste Idee 2016.

Dit is een prijsvraag waarbij het gaat om het meest groene idee van inwoners en organisaties in Haarlemmermeer.

september 14, 2016

Sinds zondag 11 september is de Joannes de Doperparochie aan de Kruisweg officieel een Groene Kerk...........

HOOFDDORP - Sinds zondag 11 september is de Joannes de Doperparochie aan de Kruisweg officieel een Groene Kerk. Tijdens het Open Huis vanwege de start van het nieuwe seizoen onthulde wethouder John Nederstigt het bordje 'Wij zijn een groene kerk', dat links van de toegangsdeur te zien is. Volgens de wethouder geeft deze kerk het goede voorbeeld met 225 vierkante meter zonnepanelen op het dak en een verwarmingssysteem waarbij warmte uit de grond wordt verkregen.

augustus 23, 2016

Zondag 11 september zal bij de Joannes de Doperparochie in Hoofdorp tussen 10.00 uur en 15.00 uur een Open Huis plaatsvinden......

HOOFDDORP - Zondag 11 september zal bij de Joannes de Doperparochie in Hoofdorp tussen 10.00 uur en 15.00 uur een Open Huis plaatsvinden.

Hierbij staat een symbolische paus klaar om zich met de bezoekers te laten vereeuwigen.

Omdat de kerk en het omliggende terrein onlangs is erkend als “Groene Kerk”, zal wethouder duurzaamheid John Nederstigt om 11.15 uur daartoe een plaquette onthullen.

Verder zal Leo Feijen, bekend is van radio, televisie en diverse boeken, zijn nieuwste boek komen signeren.

juli 2, 2016

Op uitnodiging van de familie Bijlsma krijgt de gemeenteraad in aanwezigheid van wethouders John Nederstigt en Tom Horn een rondleiding op hun boerderij aan de Hoofdweg in Nieuw-Vennep......

NIEUW-VENNEP - Op uitnodiging van de familie Bijlsma krijgt de gemeenteraad in aanwezigheid van wethouders John Nederstigt en Tom Horn een rondleiding op hun boerderij aan de Hoofdweg in Nieuw-Vennep.

Sinds 2012 telen Jacqueline en Pieter Bijlsma op hun akkerbedrijf binnen de contouren van PARK21 het eeuwenoude emmergraan.

Verder teelt de familie Bijlsma ook een grote diversiteit aan andere granen zoals eenkoorn, spelt, boekweit en gerst.

juni 24, 2016

Aanstaande zondagmiddag zal wethouder duurzaamheid, John Nederstigt, het vijfde Groene Loperfestival in Hoofddorp openen......

HOOFDDORP – Aanstaande zondagmiddag zal wethouder duurzaamheid, John Nederstigt, het vijfde Groene Loperfestival in Hoofddorp openen.

Tijdens dit gratis toegankelijke festival zijn er acts, workshops en proeverijen.

Het festival zal tussen 12.00 en 18.00 uur op het Raadhuisplein plaatsvinden.

Verder wordt tijdens dit festival de winnaar van het Groenste Idee bekend gemaakt.

De vijf groenste ideeën waarop gestemd kon worden, zijn te zien op de website: www.groensteidee.nl.