MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Zilveren Golf | 18:00 - 19:00
Share |

Content about Wethouder Derk Reneman

april 5, 2018

Vrijdag 6 april start wethouder Verkeer en Vervoer en projectwethouder A9/Badhoevedorp Derk Reneman eigenhandig de sloop van het viaduct aan de Plesmanlaan in Badhoevedorp......

Vrijdag 6 april start wethouder Verkeer en Vervoer en projectwethouder A9/Badhoevedorp Derk Reneman eigenhandig de sloop van het viaduct aan de Plesmanlaan in Badhoevedorp.

Dit als onderdeel van de omlegging van de A9 buiten Badhoevedorp.

Na een toespraak in galerie Artcetera over de gebiedsontwikkeling in Badhoevedorp en een toespraak van Peter Faas van Rijkswaterstaat over de omlegging van de A9 gaat de wethouder zelf de eerste klappen uitvoeren bij de sloop dit viaduct.
 

februari 2, 2018

Tijdens een druk bezochte avond in de Bibliotheek Centrale in Hoofddorp is Mirjam Noach woensdag de eerste officieel benoemde polderdichter geworden.....

HOOFDDORP - Tijdens een druk bezochte avond in de Bibliotheek Centrale is Mirjam Noach woensdag de eerste officieel benoemde polderdichter geworden. De Hoofddorpse werd gekozen uit tien Haarlemmermeerse dichters, vijf vrouwen en vijf mannen.

Bij de keuze van de eerste stadsdichter keken de juryleden - cultuurwethouder Derk Reneman en de dichters Sylvia Hubers en Meliza de Vries - naar de kwaliteit van de gedichten en naar de voordracht van de poëzie.

Ook de publieksprijs ging naar Mirjam Noach.
 

december 13, 2017

Donderdag bezocht verkeerswethouder Derk Reneman een aantal ondernemers aan de Kruisweg.....

HOOFDDORP - Donderdag bezocht verkeerswethouder Derk Reneman een aantal ondernemers aan de Kruisweg. Nu de Kruisweg in het centrum van Hoofddorp definitief tweerichtingsverkeer blijft wil hij met de ondernemers terugblikken op het proces en de samenwerking. Afgelopen zomer startte de proef om de hele Kruisweg tweerichtingsverkeer te maken. De proef is zo succesvol verlopen, dat de gemeente besloot de situatie definitief te maken. Op het stukje Kruisweg komt ook voordelig kortparkeren, volgens Reneman een goede stap naar zowel de consument als naar de ondernemers. 

december 1, 2017

De Haarlemmermeerse wethouder Derk Reneman onthult zaterdag 2 december in Spaarndam het nieuwe kunstwerk "Het Paviljoen".....

SPAARNDAM - De Haarlemmermeerse wethouder Derk Reneman onthult zaterdag 2 december in Spaarndam het nieuwe kunstwerk "Het Paviljoen". Hij doet dat samen met Nikki Koot en Pieter Heiliegers, respectievelijk kinderburgemeester en burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

“Het Paviljoen” komt in de plaats van het beeld “Rust Roest” van kunstenaar Jan Jacobs Mulder, dat door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is verwijderd omdat de ijzeren punten die aan het werk zaten, gevaar konden opleveren.

november 30, 2017

Zaterdag 2 december opent wethouder Derk Reneman de expositie ‘Ogenblik’ in De Meerse in Hoofddorp..........

HOOFDDORP - Zaterdag 2 december opent wethouder Derk Reneman de expositie ‘Ogenblik’ in De Meerse in Hoofddorp. De expositie toont de afstudeerprojecten van negen studenten van de Fotovakschool Amsterdam. ‘Ogenblik’ is een expositie met een grote variëteit aan onderwerpen. Van scheepvaart tot stadsontwikkeling, van eeneiige tweelingen tot donorvaders en van vissen op het droge tot jagende vrouwen. De officiële opening vindt plaats om 13.00 uur.

november 23, 2017

Woensdag reikte wethouder Reneman 35 certificaten uit aan de deelnemers van de opfriscursus rijvaardigheid............

HAARLEMMERMEER - Woensdag reikte wethouder Reneman 35 certificaten uit aan de deelnemers van de opfriscursus rijvaardigheid. Veilig Verkeer Nederland, Seniorenvereniging Haarlemmermeer Noord en de gemeente Haarlemmermeer organiseerden deze cursus voor verkeersdeelnemers van 60 jaar en ouder. Volgens Reneman is de cursus belangrijk omdat verkeersregels veranderen en omdat het drukker is dan ooit op de weg zodat deelname aan het verkeer er niet eenvoudiger op wordt. 

augustus 9, 2017

Volgens wethouder Derk Reneman kunnen de problemen met de warmte-koude opslag in Het Cultuurgebouw in Hoofddorp niemand worden verweten.....

HOOFDDORP - Volgens wethouder Derk Reneman kunnen de problemen met de warmte-koude opslag in Het Cultuurgebouw in Hoofddorp niemand worden verweten.

De gemeente betaalt de rekening en gaat ruim vijf ton investeren in het gebouw.

GroenLinks wilde weten hoe dat allemaal zo gekomen is en wie er verantwoordelijk voor is.

Er is te veel warmte onttrokken aan de bron van de warmte-koude opslag voor het Cultuurgebouw, waardoor deze uit balans is geraakt.

juli 26, 2017

In de Voorjaarsnota van de gemeenteraad van Amsterdam zijn in het Stedelijk Mobiliteitsfonds middelen gereserveerd voor vervanging van de Sloterbrug.........

BADHOEVEDORP - In de Voorjaarsnota van de gemeenteraad van Amsterdam zijn in het Stedelijk Mobiliteitsfonds middelen gereserveerd voor vervanging van de Sloterbrug. Volgens wethouder Reneman van Haarlemmermeer is dit erg goed nieuws voor de inwoners van Badhoevedorp en een mijlpaal die gevierd mag worden. Het ontwerp en de uitvoering zullen worden afgestemd met omwonenden, nabijgelegen bedrijven en betrokken dorps- en wijkraden. De voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe Sloterbrug gaan na de zomer van start.

juli 26, 2017

Inwoners van Haarlemmermeer kunnen tot 31 augustus via de site van de gemeente hun stem uitbrengen bij de verkiezing “Monument van 2017”......

HOOFDDORP – Inwoners van Haarlemmermeer kunnen tot 31 augustus via de site van de gemeente hun stem uitbrengen bij de verkiezing “Monument van 2017”.

De officiële bekendmaking van de uitslag wordt op 9 september gedaan door cultuurwethouder Derk Reneman in het Cruquius Museum in Cruquius

Volgens Reneman wil het gemeentebestuur met deze verkiezing de aandacht vestigen op het bijzondere en diverse culturele erfgoed in Haarlemmermeer.

juli 20, 2017

Het college van B&W heeft een nieuwe visie op cultuurbeleid vastgesteld......

HOOFDDORP - Het college van B&W heeft een nieuwe visie op cultuurbeleid vastgesteld. In die visie is onder meer veel aandacht voor het behoud van cultureel erfgoed. Daarnaast wil het college dat culturele instellingen niet meer jaarlijks een subsidie hoeven aan te vragen, maar dat er meerjarige afspraken worden gemaakt. In een vorige raadsperiode is vastgelegd dat culturele instellingen meer ondernemer moeten worden, wat volgens wethouder Reneman maar ten dele gelukt is. De wethouder vindt dat de cultuursector vooral geld moet verdienen met culturele activiteiten.

juli 12, 2017

De leges die de gemeente Haarlemmermeer burgers in rekening brengt voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort, zijn volgens financieel wethouder Derk Reneman niet kostendekkend......

HOOFDDORP – De leges die de gemeente Haarlemmermeer burgers in rekening brengt voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort, zijn volgens financieel wethouder Derk Reneman niet kostendekkend.

Hoewel de gemeenteraad het belangrijk vindt dat alle kosten gedekt worden, wordt maar 75% van de kosten gedekt door leges.

Als we dit soort zaken volgens de wethouder kostendekkend willen maken, zouden inwoners van Haarlemmermeer eigenlijk 25% extra moeten gaan betalen.

Bron: haarlemsdagblad.nl
 

juni 28, 2017

Uit een onderzoek dat vorig jaar onder 4.200 inwoners van Haarlemmermeer werd gehouden, bleek 45 procent van hen tevreden te zijn......

HAARLEMMERMEER – Het merendeel van de inwoners van Haarlemmermeer blijkt tevreden over het huidige cultuuraanbod.

Uit een onderzoek dat vorig jaar onder 4.200 inwoners van Haarlemmermeer werd gehouden, bleek 45 procent van hen tevreden te zijn.

Volgens Cultuurwethouder Derk Reneman lijkt hierbij of dan 55 procent niet tevreden is.

Dat is volgens Reneman niet correct omdat zo’n 53 procent van de inwoners heeft aangegeven geen of een zeer beperkt gebruik maakt van het cultuuraanbod, terwijl maar 2 procent ontevreden is.

juni 21, 2017

Donderdag neemt cultuurwethouder Derk Reneman in het raadhuis in Hoofddorp het historisch archief van de heer Klootwijk in ontvangst.....

HOOFDDORP - Donderdag neemt cultuurwethouder Derk Reneman in het raadhuis in Hoofddorp het historisch archief van de heer Klootwijk in ontvangst.

Reneman ontvangt dit archief over de luchtgevechten boven Haarlemmermeer uit handen van zijn zoon Hans Klootwijk.

Het uitgebreide archief waarop het boek 'Opgroeien in de schaduw van de luchtoorlog' is gebaseerd wordt hiermee voor iedereen openbaar gesteld.

juni 1, 2017

Vanmiddag reikte wethouder Reneman in Schouwburg De Meerse een pluim uit aan de vrijwilligers van GIG Haarlemmermeer.........

HOOFDDORP – Vanmiddag reikte wethouder Reneman in Schouwburg De Meerse een pluim uit aan de vrijwilligers van GIG Haarlemmermeer. GIG is een benefietshow georganiseerd door twaalf jonge vrijwilligers van 19 tot 21 jaar die jongeren uit Haarlemmermeer de kans geeft om hun talent te tonen tijdens het concert GIG. Deelnemers worden geworven via open podiumavonden op middelbare scholen, maar ook jongeren die niet op deze scholen zitten kunnen deelnemen. Zij worden met hun act geholpen door Pier K en Duijcker.

mei 21, 2017

Wethouder Derk Renenman overhandigt dinsdag in het Cruquius Museum een verdubbelaar aan Jeroen Klemann......

CRUQUIUS - Wethouder Derk Renenman overhandigt dinsdag in het Cruquius Museum een verdubbelaar aan Jeroen Klemann.

Bij het behalen van een doelbedrag door een campagnevoerder wordt door de gemeente Haarlemmermeer een zogenaamde verdubbelaar in het vooruitzicht gesteld.

Hiermee wordt het streefbedrag met maximaal 2.500 euro door de gemeente verdubbeld.

mei 18, 2017

Vanaf eind deze maand kan men via een digitale kaart op internet bekijken op welke plek in de gemeente er ongelukken met letsel of dodelijke slachtoffers plaatsvinden......

HAARLEMMERMEER - Vanaf eind deze maand kan men via een digitale kaart op internet bekijken op welke plek in de gemeente er ongelukken met letsel of dodelijke slachtoffers plaatsvinden. Volgens wethouder Reneman van Verkeer is deze kaart een prima instrument om de verkeersveiligheid in de gemeente te meten. In het verleden werden ongelukken met gewonden of doden wel bijgehouden door ziekenhuizen waar de slachtoffers naar toe werden gebracht maar de registratie van verkeersongevallen liet de laatste vijf tot zes jaar ernstig te wensen over.

april 22, 2017

Met deze ingebruikstelling op de Venneperweg krijgt de jaarlijkse demonstratie van landbouwwerktuigen van Meer-Historie een extra feestelijk tintje.......

NIEUW-VENNEP – Wethouder Derk Reneman zal op Koningsdag in Nieuw-Vennep de 100-jarige Kromhoutmachine in gebruik stellen.

Met deze ingebruikstelling op de Venneperweg krijgt de jaarlijkse demonstratie van landbouwwerktuigen van Meer-Historie een extra feestelijk tintje.

De onlangs door Meer-Historie gereviseerde machine draaide vroeger bij een graan en meelhandelaar in Nieuw-Vennep

februari 10, 2017

Volgens wethouder Verkeer Derk Reneman is in een uitgestrekte gemeente zoals Haarlemmermeer de auto het hoofdvervoermiddel.....

HAARLEMMERMEER – Volgens wethouder Verkeer Derk Reneman is in een uitgestrekte gemeente zoals Haarlemmermeer de auto het hoofdvervoermiddel.

Volgens Reneman groeit naast het aantal winkels en woningen ook de economie en zijn bij het opstellen van een nieuw parkeerbeleid eerder meer dan minder parkeerplekken nodig.

Omdat openbaar vervoer in Haarlemmermeer geen goed alternatief voor de auto is, moet de gemeente volgens de verkeerswethouder zorgen voor voldoende ruimte voor de auto.

februari 4, 2017

Het college van B en W heeft het nieuwe parkeerbeleid voor Haarlemmermeer vastgesteld.....

HOOFDDORP – Het college van B en W heeft het nieuwe parkeerbeleid voor Haarlemmermeer vastgesteld.

Het College heeft hierbij ingestemd met de nota “Bestemming Bereikt” met de uitgangspunten voor een strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer.

Deze nota wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad.

Het nieuwe parkeerbeleid is bedoeld om vast te leggen hoe de gemeente om wil gaan met parkeren.

januari 19, 2017

Wethouder Derk Reneman van Financiën kwam tijdens een debat over de nieuwe subsidieverordening in aanvaring met een deel van de gemeenteraad......

HOOFDDORP - Wethouder Derk Reneman van Financiën kwam tijdens een debat over de nieuwe subsidieverordening in aanvaring met een deel van de gemeenteraad. In de verordening staat dat organisaties voortaan tot 1 augustus de tijd krijgen om een aanvraag te doen voor een subsidie in het nieuwe jaar. D66'er Jhinnoe vroeg zich af waarom dat niet 1 oktober kan worden, een datum die andere gemeenten ook hanteren. Volgens Reneman is 1 oktober geen haalbare kaart om alle aanvragen af te handelen.

december 25, 2016

Cultuurwethouder Derk Reneman neemt op 7 januari in Aalsmeerderbrug het eerste boek “Opgroeien in de schaduw van de luchtoorlog” in ontvangst......

AALSMEERDERBRUG - Cultuurwethouder Derk Reneman neemt op 7 januari in Aalsmeerderbrug het eerste boek “Opgroeien in de schaduw van de luchtoorlog” in ontvangst.

Reneman zal dit boek van Joost Klootwijk samen met David Atkins van de Royal Air Force Association ontvangen in het Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45.

De in Nieuw-Vennep geboren Klootwijk vertelt in dit boek over het opgroeien in de schaduw van de luchtoorlog rond Schiphol.

december 17, 2016

Cultuurwethouder Derk Reneman opent zaterdag in Schouwburg De Meerse in Hoofddorp de benefietshow GIG Haarlemmermeer 2016.....

HOOFDDORP - Cultuurwethouder Derk Reneman opent zaterdag in Schouwburg De Meerse in Hoofddorp de benefietshow GIG Haarlemmermeer 2016.

Middels deze benefietshow wil GIG kunst en cultuur door jongeren in Haarlemmermeer bevorderen en daarbij tevens hun maatschappelijke bijdrage aan goede doelen stimuleren.

De opbrengst van de benefietshow gaat naar een samenwerkingsproject van het Adamas Inloophuis, Hospice Bardo en het Spaarne Gasthuis.

Bij dit samenwerkingsproject organiseert men zogenaamde verwendagen voor terminaal zieken en hun naasten.

december 8, 2016

Het huishoudboekje van de gemeente laat dit jaar een plus zien van 2,4 miljoen euro......

HAARLEMMERMEER - Het huishoudboekje van de gemeente laat dit jaar een plus zien van 2,4 miljoen euro. Eerder dit jaar werd nog rekening gehouden met een verlies van zes ton. De gunstige cijfers zijn vooral het gevolg van stijgende uitkeringen van het Rijk uit het Gemeentefonds. Volgens wethouder Reneman laten de komende vier jaar ook uitsluitend zwarte cijfers zien, oplopend naar 6,6 miljoen euro. Het college wil het geld toevoegen aan de algemene dekkingsreserve daar de uitkeringen van het Rijk nogal fluctueren.

december 7, 2016

Donderdag 8 december reikt wethouder verkeer Derk Reneman in Hoofddorp het Haarlemmermeers Verkeersveiligheidslabel uit aan openbare basisschool De Optimist......

HOOFDDORP - Donderdag 8 december reikt wethouder verkeer Derk Reneman in Hoofddorp het Haarlemmermeers Verkeersveiligheidslabel uit aan openbare basisschool De Optimist.

Dit veiligheidslabel is in het leven geroepen om de verkeerseducatie op scholen te stimuleren.

Vele Haarlemmermeerse scholen investeren momenteel flink om van de gemeente Haarlemmermeer de meest verkeersveilige gemeente van Nederland te maken.

Dit leverde tot nu toe al 30 toekenningen van het Haarlemmermeers Verkeersveiligheidslabel op.