MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Meer in de Middag | 12:00 - 18:00
Share |

Content about UWV

oktober 25, 2016

UWV laat weten dat de economie in Haarlemmermeer dit jaar met twee procent groeit.....

HAARLEMMERMEER – UWV laat weten dat de economie in Haarlemmermeer dit jaar met twee procent groeit.

Deze groei is groter dan landelijk, wat met één procent groeit.

Vooral de zakelijke dienstverlening, ICT, horeca en de voervoersector doen het goed in de gemeente.

Het aantal ww-uitkeringen bleef gelijk in Haarlemmermeer en het landelijk gemiddelde daalde met 0,6 procent.

Bron: Haarlems Dagblad

december 26, 2014

Het aantal werklozen in Haarlemmermeer is in november nagenoeg gelijk gebleven..... 

HAARLEMMERMEER – Het aantal werklozen in Haarlemmermeer is in november nagenoeg gelijk gebleven. Het UWV noemt het stabiele aantal echter positief, omdat er in deze tijd van het jaar het aantal werklozen juist toeneemt. Het UWV telde afgelopen maand 3.344 mensen met een ww-uitkering. In de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam, waar Haarlemmermeer onderdeel van uitmaakt, bleef het aantal uitkeringen precies gelijk. Het UWV voorspelt dat het gelijke aantal van eind november ten opzichte van oktober duidt op een dalende trend die na een korte onderbreking weer zal doorzetten.

november 26, 2014

Het aantal ww-uitkeringen in Haarlemmermeer is in oktober voor het eerst sinds maanden gestegen met 1,3 procent......

HAARLEMMERMEER – Het aantal ww-uitkeringen in Haarlemmermeer is in oktober voor het eerst sinds maanden gestegen met 1,3 procent.

Volgens de Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) blijkt dat dit ook te maken heeft met seizoensinvloeden.

Verder is de werkloosheid is in de sectoren van openbaar bestuur en gezondheidszorg toegenomen, terwijl er in de uitzendsector en de bouw juist een daling van werkloosheid te zien is.

juni 20, 2014

Het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Groot Amsterdam, waar Haarlemmermeer ook onder valt, is in de maand mei 2014 licht gedaald...

HOOFDDORP – Het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Groot Amsterdam, waar Haarlemmermeer ook onder valt, is in de maand mei 2014 licht gedaald. UWV verstrekte 0.8% minder uitkeringen dan in de maand april waar het ook al een dalend percentage bedroeg.

Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in mei af met 1,7% tot 435 duizend. Overigens is het WW-volume zowel in de regio als landelijk nog fors hoger dan een jaar geleden.
 

april 26, 2014

Uit cijfers van de uitkeringsinstantie UWV over de maand maart, blijkt dat de werkloosheid in Haarlemmermeer nog steeds stijgt. Het aantal mensen dat een ww-uitkering heeft, is in de laatste maand met 53 toegenomen......

Uit cijfers van de uitkeringsinstantie UWV over de maand maart, blijkt dat de werkloosheid in Haarlemmermeer nog steeds stijgt.

Het aantal mensen dat een ww-uitkering heeft, is in de laatste maand met 53 toegenomen.

In februari kregen 3.436 personen een ww-uitkering, in maart waren het er 3.489.

Vergeleken met de maand maart 2013 is er een toename van 25,7 procent.

Werklozen vielen het afgelopen jaar vooral in de verzorgende en dienstverlenende beroepen.

augustus 1, 2013

Het aantal werklozen in Haarlemmermeer is in de maand juni weer iets gestegen.....

HAARLEMMERMEER - Het aantal werklozen in Haarlemmermeer is in de maand juni weer iets gestegen.
In april en mei daalde het aantal werkzoekenden nog.
Haarlemmermeer doet het wel iets beter dan omliggende gemeenten, maar de hoop op economisch herstel is door de laatste cijfers weer wat kleiner geworden.
In onze gemeente staan nu ruim 4300 werkzoekenden geregistreerd, waarvan bijna 2300 langer dan 6 maanden.
 

juli 12, 2013

In Haarlemmermeer is de werkloosheid voor de tweede maand op rij gedaald. Paul Rijs van het UWV twijfelt echter of dit fenomeen zich doorzet, en ziet een dreigende schaduw over het goede nieuws hangen......
 

HAARLEMMERMEER – In Haarlemmermeer is de werkloosheid voor de tweede maand op rij gedaald.

Paul Rijs van het UWV twijfelt echter of dit fenomeen zich doorzet, en ziet een dreigende schaduw over het goede nieuws hangen.

Rijs denkt dat de goede cijfers het gevolg zijn van seizoenseffecten, maar geeft ook aan dat er een positieve trend in zit.
Vorig jaar was er namelijk een stijging in de werkloosheid.

In het najaar zou hier verandering in kunnen komen omdat er veel jongeren zijn die vanwege de slechte omstandigheden op arbeidsmarkt hebben doorgeleerd.