MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Nice and Slow | 22:00 - 00:00
Share |

Content about Rijsenhout

maart 15, 2018

Zaterdag 17 maart is de Landelijke Compostdag. Bewoners van vijftien gemeenten in de regio kunnen dan weer gratis MeerCompost ophalen bij de milieustraat.....

RIJSENHOUT - Zaterdag 17 maart is de Landelijke Compostdag. Bewoners van vijftien gemeenten in de regio kunnen dan weer gratis MeerCompost ophalen bij de milieustraat in hun woonplaats of gemeente.
Belangstellenden kunnen die dag ook een rondleiding krijgen in de Groene Energiefabriek van Meerlanden in Rijsenhout en zien hoe de compost gemaakt wordt.

maart 9, 2018

Nhnieuws.nl meldt, dat er grote onrust is ontstaan rondom de vervuilde grond die vanaf volgende week bij Rijsenhout wordt gestort.....

RIJSENHOUT - Nhnieuws.nl meldt, dat er grote onrust is ontstaan rondom de vervuilde grond die vanaf volgende week bij Rijsenhout wordt gestort.
Bewoners maken zich zorgen om hun gezondheid en willen duidelijkheid van Provincie Noord-Holland en Gemeente Haarlemmermeer.
Het gaat om 50.000 kubieke meter grond die volgende week van Schiphol-Oost naar het terrein bij Aalsmeerderbrug en Rijsenhout wordt gebracht. De grond is vervuild met de giftige stoffen PFOS en PFOA en wordt afgegraven vanwege de HOV-lijn die er moet komen.

februari 27, 2018

De bewonersgroep Rijsenhout zegt NEE en Dorpsraad Rijsenhout wil onafhankelijk onderzoek laten doen naar de effecten van een transformatorstation aan de dorpsrand......

De bewonersgroep Rijsenhout zegt NEE en Dorpsraad Rijsenhout wil onafhankelijk onderzoek laten doen naar de effecten van een transformatorstation aan de dorpsrand.

De onderzoeken die tot nu toe worden gedaan, zijn volgens Rijsenhout vooral technisch van aard en nemen niet de werkelijk ervaren impact op de omgeving mee.

Hiervoor zou de zogenaamde Social Impact Assessment (SIA), een internationaal beproefde methode die zich richt op de sociale en economische risico’s en effecten van projecten op de leefomgeving, veel beter geschikt zijn.

februari 21, 2018

Bij basisschool de Zevensprong in Rijsenhout is recent een zogenaamd beweegplein in gebruik genomen.......

Bij basisschool de Zevensprong in Rijsenhout is recent een zogenaamd beweegplein in gebruik genomen.

Dankzij de inzet van zogenaamde JOGG-boxen en een grondige aanpak van het schoolplein, worden kinderen geprikkeld om meer buiten te spelen.

Team Sportservice Haarlemmermeer creëerde speelvakken en tennisvelden op het plein, zette de schoolpleinkaarten in en heeft kinderen uit groep zeven en acht opgeleid tot junior coaches.

Zij zijn verantwoordelijk voor heten en ervaren meer saamhorigheid.

februari 15, 2018

PvdA-raadslid Willem Klijn vindt het ’ronduit teleurstellend’ dat de gemeente Haarlemmermeer de inwoners van Rijsenhout laat zitten met lichtvervuiling van tomatenkweker Schenkeveld.....

HOOFDDORP - PvdA-raadslid Willem Klijn vindt het ’ronduit teleurstellend’ dat de gemeente Haarlemmermeer de inwoners van Rijsenhout laat zitten met lichtvervuiling van tomatenkweker Schenkeveld.

februari 10, 2018

In Rijsenhout blijft het licht van de nieuwe tomatenkas voor slapeloze nachten zorgen. Willem Klijn van de PvdA Haarlemmermeer heeft opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders......

In Rijsenhout blijft het licht van de nieuwe tomatenkas voor slapeloze nachten zorgen. Willem Klijn van de PvdA Haarlemmermeer heeft opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders.

Het kassencomplex zal in de toekomst in grootte verviervoudigen, waarmee volgens Klijn de lichtnormen overschreden gaan worden en er dus striktere verduistering nodig is.

Het college antwoordde eerder dat er weliswaar weinig bekend is over effecten van lichtvervuiling op mensen, maar stelde dat ondernemer Schenkeveld wél aan de geldende normen voldoet.

februari 8, 2018

Volgens wethouder John Nederstigt heeft afvalverwerker Meerlanden de geurhinder serieus en met succes aangepakt........

RIJSENHOUT – Volgens wethouder John Nederstigt heeft afvalverwerker Meerlanden de geurhinder serieus en met succes aangepakt. Sinds 2015 zijn hiertoe in overleg met de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied diverse maatregelen genomen. Het aantal klachten is in 2017 met de helft afgenomen. Het laatste half jaar zijn er nauwelijks meer klachten gemeld, afgezien van de maand oktober. Dat had echter te maken met een stagnatie bij het bedrijf waar Meerlanden haar afval naar afvoert.

februari 6, 2018

De dorpsraad van Rijsenhout is boos over de voorgenomen sloop van villa Dijkzicht naast het Fort bij Aalsmeer. De gemeente Haarlemmermeer heeft dat pand aangekocht........

De dorpsraad van Rijsenhout is boos over de voorgenomen sloop van villa Dijkzicht naast het Fort bij Aalsmeer. De gemeente Haarlemmermeer heeft dat pand aangekocht.

De dorpsraad vindt dat onbegrijpelijk. In een brief aan de gemeente wordt het ’institutioneel vandalisme’ genoemd.

In het Haarlems Dagblad betoogt de dorpsraad, dat sloop van de villa niet nodig is.

Rijsenhout vraagt om een ’elegantere oplossing’ zoals het tijdelijk beschikbaar stellen van de woning aan ondernemer Bos.

januari 31, 2018

De accommodatie van voetbalclub SCW in Rijsenhout staat aan de vooravond van een ingrijpende facelift. Dat meldt 433 magazine op haar website.......

De accommodatie van voetbalclub SCW in Rijsenhout staat aan de vooravond van een ingrijpende facelift. Dat meldt 433 magazine op haar website.

Onlangs honoreerde de Stichting Leefomgeving Schiphol een aanvraag voor de medefinanciering van nieuwbouw.

Voor SCW gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Het huidige onderkomen is al zo’n 40 jaar oud en heeft steeds meer onderhoud nodig.

Binnen SCW boog een commissie zich over de mogelijkheden om het complex aan te pakken.
 

januari 19, 2018

De Haarlemmermeerse Kinderraad wil meer natuur in Haarlemmermeer.....

NIEUW-VENNEP/RIJSENHOUT - De Haarlemmermeerse Kinderraad wil meer natuur in Haarlemmermeer. Onder de noemer Flora Fauna Actie planten de raadsleden vrijdag 19 januari bomen in PARK21 en in Rijsenhout.

Ook ruimen zij zwerfafval op. Zij worden daarbij geholpen door de Kinderburgemeester Merel Breur en wethouder John Nederstigt.
De organisatie is in handen van NMCX, Centrum voor Duurzaamheid.

januari 11, 2018

Woensdagmorgen heeft de politie in Rijsenhout twee mannen van 23 en 29 jaar aangehouden op verdenking van inbraak in een auto.....

RIJSENHOUT - Woensdagmorgen heeft de politie twee mannen van 23 en 29 jaar aangehouden op verdenking van inbraak in een auto.
Om ongeveer 00.50 uur meldde een getuige aan de politie dat hij had gezien dat twee mannen aan het inbreken waren in een auto op de Sloppenbrugge. De getuige zou naar de verdachten hebben geroepen, waarna zij er vandoor gingen.

januari 9, 2018

De nutsbedrijven Tennet en Liander gaan het gesprek aan met Rijsenhout. Dat meldt het Haarlems Dagblad. De bewonersgroep ’Rijsenhout zegt nee’ probeert de communicatie te begeleiden.....

De nutsbedrijven Tennet en Liander gaan het gesprek aan met Rijsenhout. Dat meldt het Haarlems Dagblad. De bewonersgroep ’Rijsenhout zegt nee’ probeert de communicatie te begeleiden.

Op 18 december stuurden de twee nutsbedrijven een brief over de stand van zaken rond het project naar slechts enkele dorpsbewoners.

Dat zorgde voor veel verontwaardiging in Rijsenhout. De goedkoopste locatie voor het geplande transformatorpark ligt vlak naast de sportvelden van het dorp.

Tennet moet als overheidsbedrijf zo goedkoop mogelijk werken.

januari 6, 2018

De herstructureringsplannen voor Rijsenhout hebben vertraging opgelopen omdat de provincie Noord-Holland en brancheorganisatie LTO de glastuinbouwbestemming nog niet willen wijzigen.....

De herstructureringsplannen voor Rijsenhout hebben vertraging opgelopen omdat de provincie Noord-Holland en brancheorganisatie LTO de glastuinbouwbestemming nog niet willen wijzigen.

Raadslid Anneke van der Veer heeft bij B&W gevraagd hoe dat kan.

Verder is van der Veer van mening dat de dorpsraad rechtstreeks geïnformeerd had moeten worden.

Zeker omdat de dorpsraad in een eerder stadium het vertrouwen in de gemeente had opgezegd.

Deze handelswijze is niet goed voor het herstel van het vertrouwen.
 

januari 2, 2018

Bewoners van de Aalsmeerdijk in Rijsenhout met postcode 1435 BV die met een of meer loten hebben meegedaan aan de trekking Postcodeloterij op 1 januari mogen samen een honderdduizend euro verdelen.......

Bewoners van de Aalsmeerdijk in Rijsenhout met postcode 1435 BV die met een of meer loten hebben meegedaan aan de trekking Postcodeloterij op 1 januari mogen samen een honderdduizend euro verdelen. Op hun postcode is de Buurt-Ton gevallen.

Dit maakte de Postcode Loterij bekend. De Buurt-Ton wordt verdeeld over het aantal deelnemers in de winnende postcode.

Hoe hoger het aantal loten waarmee een deelnemer meespeelt, des te groter het aandeel in deze prijs.

december 30, 2017

De trainers-carrousel in het lokale amateurvoetbal is gaan draaien. Voetbalwebsite 433 meldt, dat oefenmeester Edwin van Maas aan het einde van dit seizoen zal stoppen als eindverantwoordelijke voor de selectie van SCW uit Rijsenhout.........

De trainers-carrousel in het lokale amateurvoetbal is gaan draaien. Voetbalwebsite 433 meldt, dat oefenmeester Edwin van Maas aan het einde van dit seizoen zal stoppen als eindverantwoordelijke voor de selectie van SCW uit Rijsenhout.

Van Maas is bezig aan zijn vierde seizoen bij de club. Onder zijn leiding heeft SCW zich weten te handhaven in de derde klasse.

Ook deze competitiejaargang doet SCW mee in de middenmoot. Van Maas gaat niet op zoek naar een nieuwe uitdaging en heeft aangegeven graag op een andere manier aan de club verbonden te willen blijven.
 

december 29, 2017

Haarlemmermeer sluist 6 miljoen euro subsidiegeld door naar duurzaamheidsmaatregelen in het Primaviera-kassengebied bij Rijsenhout.....

HAARLEMMERMEER - Haarlemmermeer sluist 6 miljoen euro subsidiegeld door naar duurzaamheidsmaatregelen in het Primaviera-kassengebied bij Rijsenhout.

Het geld is afkomstig van de rijksoverheid, maar Haarlemmermeer mag de duurzaamheidsprojecten zelf uitkiezen.

Ruim vier miljoen euro gaat naar een gelijkstroom- en een CO2-voorziening. Het CO2 dat nodig is voor de teelt van gewassen in kassen wordt nu geproduceerd met gasgestookte warmtekrachtkoppelingen.

december 22, 2017

De statiegeldactie die in Rijsenhout werd opgezet in samenspraak met de plaatselijke COOP heeft een bedrag van € 446,10 opgeleverd.....

De statiegeldactie die in Rijsenhout werd opgezet in samenspraak met de plaatselijke COOP heeft een bedrag van € 446,10 opgeleverd.

De supermarkt franchise startte de actie om de dorpsraad financieel te ondersteunen. Het geld zal onder meer worden gebruikt voor professionele ondersteuning in de ambities om het dorp leefbaar te houden, zoals drukwerk.

Daarnaast is geld nodig ter dekking van de kosten voor juridisch advies in de strijd om de komst van 150KV station te voorkomen.

december 19, 2017

De politie heeft zondagmorgen in een greppel langs de A4 een verdachte gevonden die mogelijk betrokken was bij een inbraak in een garagebedrijf aan de Aarbergerweg in Rijsenhout.......

De politie heeft zondagmorgen in een greppel langs de A4 een verdachte gevonden die mogelijk betrokken was bij een inbraak in een garagebedrijf aan de Aarbergerweg in Rijsenhout.

Deze verdachte, een 27-jarige Amsterdammer, werd voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Kort ervoor hadden getuigen daarvandaan een bestelbusje weg zien wegrijden.

Na een korte zoektocht werd het busje aangetroffen. Daar sprongen twee personen uit die het op een rennen zetten.

december 12, 2017

Dorpsraad en Regiegroep Rijsenhout hebben eind vorige week een brandbrief gestuurd naar het College van B&W, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad.......

Dorpsraad en Regiegroep Rijsenhout hebben eind vorige week een brandbrief gestuurd naar het College van B&W, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad.

Aanleiding zijn de zorgen over het stagneren van de gebiedsontwikkeling in het dorp, terwijl die in de omringende omgeving wèl in hoog tempo voortgaat.

De briefschrijvers doelen op Aalsmeer waar tal van ontwikkelingen plaatsvinden. De belangenbehartigers van het dorp aan de Ringvaart begrijpen er niets meer van, schrijven ze.

december 7, 2017

Een 17-jarige jongen uit Rijsenhout is woensdagavond door een onbekende man neergestoken.....

HOOFDDORP - Een 17-jarige jongen uit Rijsenhout is woensdagavond door een onbekende man neergestoken. Dit gebeurde rond half 9 uur op het Rosenholmpad.
Het slachtoffer liep even daarvoor met een vriend over het fietspad toen zij op de dader stuitten. Door onbekende reden kwam het tot een conflict tussen het drietal. Het slachtoffer en de onbekende man raakten met elkaar in gevecht toen de man ineens een steekwapen trok en de Rijsenhouter stak. De man vluchtte daarna op een zwarte opoefiets in onbekende richting.

november 27, 2017

De actiegroep ’Rijsenhout zegt Nee’ maant de dorpsbewoners tot kalmte nu geruchten de ronde doen, dat nutsbedrijf Tennet alsnog een immens transformatorgebouw vlak bij het dorp wil bouwen......

De actiegroep ’Rijsenhout zegt Nee’ maant de dorpsbewoners tot kalmte nu geruchten de ronde doen, dat nutsbedrijf Tennet alsnog een immens transformatorgebouw vlak bij het dorp wil bouwen.

Volgens de bewonersgroep is er geen grond voor die verhalen. Op de dorpswebsite stelt de bewonersgroep, dat Tennet nog bezig is met onderzoek naar technische oplossingen om elders het transformatorstation te bouwen.

De groep weet zich in haar protest gesteund door een bijna unanieme Haarlemmermeerse gemeenteraad.

november 24, 2017

Voor het eerst in Nederland wordt een buurtbatterij in een woonwijk ingezet.....

RIJSENHOUT - Voor het eerst in Nederland wordt een buurtbatterij in een woonwijk ingezet.
In Rijsenhout testen 35 huishoudens het komende jaar deze batterij samen met Lyv smart Living, netbeheerder Liander en Tegenstroom, het lokale energiebedrijf van de gemeente Haarlemmermeer.

november 21, 2017

Zaterdagmiddag rond half zes uur hield de politie een 53-jarige Amsterdammer aan voor het beledigen van politieagenten. Tijdens een reguliere surveillance reden de politieagenten door de Vrijheidstraat in Rijsenhout......

Zaterdagmiddag rond half zes uur hield de politie een 53-jarige Amsterdammer aan voor het beledigen van politieagenten. Tijdens een reguliere surveillance reden de politieagenten door de Vrijheidstraat in Rijsenhout.

Daar werden zij verbaal zeer agressief bejegend door de man. Hij wilde weten wat de politie in de straat te zoeken had en begon de agenten uit te schelden. Hierop werd de Amsterdammer aangehouden.

Tijdens zijn aanhouding pleegde de verdachte behoorlijk verzet. De Amsterdammer is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

november 17, 2017

Op de Leimuiderdijk in Rijsenhout zijn woensdagavond drie mannen van 25, 28 en 31 jaar aangehouden.....

RIJSENHOUT - Op de Leimuiderdijk zijn woensdagavond drie mannen van 25, 28 en 31 jaar aangehouden.

Rond half 9 ’s avonds hoorde de politie over een vechtpartij, waarbij mogelijk een pistool was getrokken.
Ter plekke aangekomen zagen de agenten een auto met drie personen.
Omdat het drietal geen gevolg gaf aan de sommatie de handen te tonen, moesten de agenten in eerste instantie hun pistolen trekken.
Bij de aanhouding van de 28-jarige verdachte moest er ook nog een politiehond aan te pas komen.