MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Nice and Slow | 22:00 - 00:00
Share |

Content about Haarlemmerliede en Spaarnwoude

december 7, 2017

De voorbereidingen voor de samenvoeging van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en gemeente Haarlemmermeer op 1 januari 2019 zijn in volle gang....

HAARLEMMERMEER - De voorbereidingen voor de samenvoeging van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en gemeente Haarlemmermeer op 1 januari 2019 zijn in volle gang. Tot 22 december kan iedereen nog reageren op het voorstel voor de wet die de fusie officieel mogelijk maakt. Dit kan door middel van een bericht aan de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer, per e-mail naar cie.biza@tweedekamer.nl of per brief aan Postbus 20018

december 1, 2017

De Haarlemmermeerse wethouder Derk Reneman onthult zaterdag 2 december in Spaarndam het nieuwe kunstwerk "Het Paviljoen".....

SPAARNDAM - De Haarlemmermeerse wethouder Derk Reneman onthult zaterdag 2 december in Spaarndam het nieuwe kunstwerk "Het Paviljoen". Hij doet dat samen met Nikki Koot en Pieter Heiliegers, respectievelijk kinderburgemeester en burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

“Het Paviljoen” komt in de plaats van het beeld “Rust Roest” van kunstenaar Jan Jacobs Mulder, dat door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is verwijderd omdat de ijzeren punten die aan het werk zaten, gevaar konden opleveren.

september 8, 2017

De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude zijn tegen de ontwikkeling van een dance- en technofestivalterrein op kavel N1 in het Westelijke Havengebied van Amsterdam.....

HAARLEMMERMEER/HAARLEMMERLIEDE - De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude zijn tegen de ontwikkeling van een dance- en technofestivalterrein op kavel N1 in het Westelijke Havengebied van Amsterdam.
Op het 110.000 vierkante meter grote terrein wil Amsterdam jaarlijks tientallen grootschalige muziekevenementen organiseren omdat daar in de hoofdstad geen plek meer voor zou zijn.

september 6, 2017

Tijdens het open monumenten weekeinde, dat is aanstaande zaterdag en zondag, zetten ook verschillende historische panden in Haarlemmerliede en Spaarnwoude hun deuren open voor het publiek......

Tijdens het open monumenten weekeinde, dat is aanstaande zaterdag en zondag, zetten ook verschillende historische panden in Haarlemmerliede en Spaarnwoude hun deuren open voor het publiek.

Zo kan op beide dagen een bezoek worden gebracht aan het oude gemeentehuis aan de Haarlemmerstraatweg. Het Stoomgemaal Halfweg in de Haarlemmerstraat gaat malen en in de Oude Kerk aan het Kerkplein in Spaarndam is orgelspel te beluisteren.

Ook de Stompe Toren in Spaarnwoude en de Nederlands Hervormde Kerk in Halfweg zijn toegankelijk.

juni 13, 2017

Vooruitlopend op het samengaan van de gemeenten, gaan de PvdA afdelingen van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede-Spaarnwoude nu al een fusie aan......

HAARLEMMERMEER - Vooruitlopend op het samengaan van de gemeenten, gaan de PvdA afdelingen van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede-Spaarnwoude nu al een fusie aan.

Op deze manier wil de PvdA de gemeenteraadsverkiezing van november 2018 optimaal voorbereiden.

Het nieuw gekozen bestuur bestaat onder meer uit voorzitter Francien Anker, Mohamad Saad als secretaris en Henk Lubberts als penningmeester.

Per 1 januari 2019 worden de twee gemeentes gefuseerd tot één gemeente.
 

maart 16, 2017

De samenvoeging van de buurgemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft bij de betrokken inwoners en ondernemers nauwelijks tot protest geleid......

HAARLEMMERMEER - De samenvoeging van de buurgemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft bij de betrokken inwoners en ondernemers nauwelijks tot protest geleid. Van de ingediende zienswijzen was meer dan 90 procent positief. Het is de bedoeling dat de raden van beide gemeenten het ontwerp voor de nieuwe gemeente definitief vaststellen, waarna het stuk ter beoordeling naar de provincie Noord-Holland gaat. Vervolgens buigt de minister van Binnenlandse Zaken zich erover en de Tweede en Eerste Kamer hebben het laatste woord.