MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
PuurCultuur | 19:00 - 21:00
Share |

Content about Gemeenteraad

april 8, 2017

De gemeenteraad heeft donderdagavond debat gevoerd over de veiligheid op de rotonde van de Kruisweg in het centrum van Hoofddorp.....

HOOFDDORP - De gemeenteraad heeft donderdagavond debat gevoerd over de veiligheid op de rotonde van de Kruisweg in het centrum van Hoofddorp.

Dit was na aanleiding van kritiek van Forza-fractievoorzitter Paul Meijer na het zoveelste ongeluk op deze plek waarbij een fietser was betrokken.

Omdat fietsers op deze rotonde in twee richtingen mogen rijden ontstaat hierdoor veel verwarring bij het overige verkeer met aanrijdingen als gevolg.

maart 19, 2017

Gemeenteraad wil snelle aanpak parkeerknelpunten Hoofddorp.....De gemeenteraad wil dat verkeerswethouder Derk Reneman alle parkeerknelpunten in en rond het centrum van Hoofddorp snel aanpakt.....

HOOFDDORP – De gemeenteraad wil dat verkeerswethouder Derk Reneman alle parkeerknelpunten in en rond het centrum van Hoofddorp snel aanpakt.

Dit bleek tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag.

Hoeveel geld hiervoor nodig is moet nog blijken, maar Reneman schat dit tussen de dertig- en veertigduizend euro gaat kosten.

Van dat geld moeten er maatregelen getroffen worden rond de Draverslaan, de Hoofdweg, de Kruisweg en andere knelpunten die bij de inspraak rond het nieuwe parkeerbeleid zijn aangedragen.

Bron: haarlemsdagblad.nl

februari 25, 2017

Een groep inwoners uit Badhoevedorp is een actie gestart om een middelbare school in het dorp te krijgen.....

BADHOEVEDORP - Een groep inwoners uit Badhoevedorp is een actie gestart om een middelbare school in het dorp te krijgen.

De initiatiefnemers hebben bij een petitie al meer dan duizend handtekeningen van voorstanders opgehaald.

Ook hebben zij gesprekken gevoerd met leden van de gemeenteraad en met schoolbesturen in de regio.

Badhoevedorp verjongt momenteel snel omdat er steeds meer jonge gezinnen komen wonen.

januari 19, 2017

Wethouder Derk Reneman van Financiën kwam tijdens een debat over de nieuwe subsidieverordening in aanvaring met een deel van de gemeenteraad......

HOOFDDORP - Wethouder Derk Reneman van Financiën kwam tijdens een debat over de nieuwe subsidieverordening in aanvaring met een deel van de gemeenteraad. In de verordening staat dat organisaties voortaan tot 1 augustus de tijd krijgen om een aanvraag te doen voor een subsidie in het nieuwe jaar. D66'er Jhinnoe vroeg zich af waarom dat niet 1 oktober kan worden, een datum die andere gemeenten ook hanteren. Volgens Reneman is 1 oktober geen haalbare kaart om alle aanvragen af te handelen.

januari 14, 2017

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdagavond gestemd over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening om daarmee de taxioorlog op Schiphol te bestrijden.....

HOOFDDORP - De gemeenteraad heeft afgelopen donderdagavond gestemd over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening om daarmee de taxioorlog op Schiphol te bestrijden.

Deze stemming was eerder dan het de bedoeling was omdat deze aangepaste verordening hard nodig is.

Met dit positieve besluit van de gemeenteraad is, kan burgemeester Theo Wetering nu met een handhavingsplan komen dat hij op korte termijn met het Openbaar Ministerie zal bespreken.

december 24, 2016

Een meerderheid van de gemeenteraad is voor de komst van een lokaal raadgevend referendum.....

HOOFDDORP - Een meerderheid van de gemeenteraad is voor de komst van een lokaal raadgevend referendum.

Daarbij werd afgelopen donderdag een motie aangenomen die het college van burgemeester en wethouders de opdracht geeft om met een modelverordening te komen.

De fracties van VVD, CDA en PvdA stemden tegen.

PvdA-raadslid Willem Klijn noemde een referendum “voer voor populisten”, waarbij hij verwees naar de referenda over Brexit in Engeland en over het Oekraïne-referendum in Nederland.

december 21, 2016

Volgens STERK, de  jongste politieke beweging in Haarlemmermeer versterkt ontkenning de radicalisering........

HOOFDDORP - Volgens STERK, de  jongste politieke beweging in Haarlemmermeer versterkt ontkenning de radicalisering. Raadslid Anneke van der Veer roept haar collega-raadsleden op om het beestje bij de naam te noemen. Aanleiding tot die oproep was het Plan van Aanpak dat het college van B&W van Haarlemmermeer heeft opgesteld. In dat Plan wordt benadrukt dat radicalisering ook geldt voor links-extremisme, rechts-extremisme, dieren- en milieuactivisme.

december 15, 2016

Dinsdagavond zijn de gemeenteraden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en van Haarlemmermeer akkoord gegaan met het herindelingsontwerp voor de samenvoeging van beide gemeenten.......

HAARLEMMERMEER – Dinsdagavond zijn de gemeenteraden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en van Haarlemmermeer akkoord gegaan met het herindelingsontwerp voor de samenvoeging van beide gemeenten. Het herindelingsontwerp ligt nu ter inzage tot en met 10 februari. Daarna wordt het herindelingsadvies opgesteld dat beide colleges van burgemeester en wethouders en beide gemeenteraden moeten vaststellen. Voor 1 mei moet het herindelingsadvies naar de Provincie worden gestuurd.

november 11, 2016

De gemeenteraad van Haarlemmermeer is geschrokken van het hoge bedrag van 19 miljoen euro dat nodig is voor renovatie van het oude deel het raadhuis in Hoofddorp.....

HOOFDDORP - De gemeenteraad van Haarlemmermeer is geschrokken van het hoge bedrag van 19 miljoen euro dat nodig is voor renovatie van het oude deel het raadhuis in Hoofddorp.

Dit renovatieplan is onderdeel van het totaalplan van 32 miljoen euro dat nodig is voor verhuizing van de publieksbalies naar Het Cultuurgebouw en de bouw van een nieuw werkhuis voor de ambtenaren.

PvdA-wethouder Tom Horn is van mening dat veel vragen van raadsleden te vroeg komen om deze nu al goed te kunnen beantwoorden en meldt daarbij dat de raad eerder akkoord ging met het nieuwe raadhuisplan.

november 9, 2016

CDA-raadslid Herman Koning en HAP-collega Tim van Essen vragen opnieuw aandacht voor de slechte bereikbaarheid met openbaar vervoer van vier zorgcentra in Hoofddorp......

HOOFDDORP - CDA-raadslid Herman Koning en HAP-collega Tim van Essen vragen opnieuw aandacht voor de slechte bereikbaarheid met openbaar vervoer van vier zorgcentra in Hoofddorp. De buurtbus die bijna voor de deur stopt is geen goed alternatief omdat die niet op zaterdag en zondag rijdt. Deze situatie is afgelopen voorjaar ontstaan toen Connexxion-bus 340 een nieuwe halte kreeg bij de Geniedijk. Sindsdien wordt niet meer gestopt bij de RK kerk en Houtwijkerveld. Het besluit daartoe bleek al in september 2014 te zijn genomen, maar dat was de gemeenteraad van Haarlemmermeer ontgaan.

november 4, 2016

De fracties van het CDA en D66 hebben het College van B en W gevraagd naar de uitwerking van de door de Raad aangenomen moties “Hobbelweg” en “Tijdelijke Verkeersmaatregelen”.....

HAARLEMMERMEER - De fracties van CDA en D66 hebben het College van B en W gevraagd naar de uitwerking van de door de Raad aangenomen moties “Hobbelweg” en “Tijdelijke Verkeersmaatregelen”.

Bij de motie “Hobbelweg” gaat het om de aanpak van de probleemdrempels in de gemeente. De CDA- en D66-fracties willen van het College weten of er al besloten is welke probleemdrempels er aangepast zullen worden en welke planning daarbij hoort.

oktober 1, 2016

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag protesteerden diverse burgers tegen de realisatie van woningen voor statushouders en dakloze gezinnen in hun woonomgeving.....

HOOFDDORP – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag protesteerden diverse burgers tegen de realisatie van woningen voor statushouders en dakloze gezinnen in hun woonomgeving.

Boze burgers op de tribune en acht insprekers bij het raadsdebat hadden hevige kritiek op deze plannen van de gemeente Haarlemmermeer.

De omwonenden zijn namelijk tegen de bouw 40 woningen voor deze doelgroepen in de Etta Palmstraat in Hoofddorp en zo’n 30 woningen in Cruquius.

augustus 25, 2016

CDA-fractievoorzitter Mariëtte Sedee vraagt zich af hoe het staat met de plannen en initiatieven van Haarlemmermeer op het gebied van duurzaamheid......

HOOFDDORP - CDA-fractievoorzitter Mariëtte Sedee vraagt zich af hoe het staat met de plannen en initiatieven van Haarlemmermeer op het gebied van duurzaamheid.

Zo is zij o.a. nieuwsgierig naar de vorderingen bij het duurzaam en circulair inkopen door de gemeente en de duurzame verwerking van snoeiafval. De gemeenteraad ondersteunt de duurzaamheidsambities van wethouder Nederstigt, maar heeft herhaaldelijk om concrete plannen gevraagd. De kritiek van raadsleden is dat de wethouder volop suggesties van de gemeenteraad overneemt, maar zelf te weinig met concrete plannen komt.

juli 9, 2016

In groengebied Venneperhout bij Nieuw-Vennep komt binnenkort een jongerenontmoetingsplek, oftewel een JOP voor jongeren uit het dorp.......

HOOFDDORP – In groengebied Venneperhout bij Nieuw-Vennep komt binnenkort een jongerenontmoetingsplek, oftewel een JOP voor jongeren uit het dorp.

Dit antwoordde wethouder Derk Reneman in afwezigheid van zijn collega Marjolein Steffens-van de Water op vragen hierover van PvdA-raadslid Mieke Booij.

Volgens Reneman is de komst van een ontmoetingsplek in Venneperhout onderwerp geweest van uitvoerig overleg tussen een aantal partijen in Nieuw-Vennep.

Opzet hierbij is Vennepse jongeren meer te bieden als het om elkaar ontmoeten gaat.

juli 9, 2016

Volgens HAP-raadslid Sophie van de Meeberg voelen inwoners van Cruquius zich overvallen door het gemeentelijk plan om in het dorp dertig huizen te bouwen voor starters, urgente woningzoekenden en statushouders......

HOOFDDORP – Volgens HAP-raadslid Sophie van de Meeberg voelen inwoners van Cruquius zich overvallen door het gemeentelijk plan om in het dorp dertig huizen te bouwen voor starters, urgente woningzoekenden en statushouders.

Van Meeberg wilde afgelopen woensdag van het college weten hoe de communicatie met omwonenden hierbij is gegaan.

Zij trok daarbij een vergelijking met Rijsenhout, waar onlangs ook veel mis ging bij de communicatie.

juli 7, 2016

CDA-raadslid Arie Noomen stelde voor de lokale lasten zeer beperkt te verhogen......... 

HOOFDDORP - Tijdens de behandeling vorige week van de voorjaarsnota in de gemeenteraad stelde CDA-raadslid Arie Noomen voor de lokale lasten zeer beperkt te verhogen om investeringen te doen voor achterstanden in de openbare ruimte. Volgens Noomen is er achterstallig onderhoud aan wegen, kunstwerken, riolering en groen en is de gemeente het aan haar stand verplicht om die achterstanden in te lopen. Hij wil daarvoor een greep doen in de spaarpot van de gemeente en een beperkte verhoging van de lokale kosten zou het spaartegoed van de gemeente op orde kunnen houden.

juni 22, 2016

Burgemeester en wethouders presenteerden dinsdag de Voorjaarsrapportage 2016. Op 30 juni stelt de gemeenteraad deze rapportage vast.......

HOOFDDORP - Burgemeester en wethouders presenteerden dinsdag de Voorjaarsrapportage 2016. Op 30 juni stelt de gemeenteraad deze rapportage vast.

Het is één van de vier belangrijke stukken waarmee de raad elk jaar de financiële en beleidsmatige kaders van de gemeente bepaalt.

De begroting 2016 laat een licht verlies zien van € 0,6 miljoen.
Ondanks dit tekort zullen de lokale lasten niet stijgen.

mei 12, 2016

In Hoofddorp wordt vanaf vandaag de raadsenquête gehouden....... 

HOOFDDORP - In Het Cultuurgebouw in Hoofddorp wordt vanaf vandaag de raadsenquête gehouden over de aanleg van het nieuwe honkbalcomplex. Als eerste wordt topambtenaar J. Graafland gehoord, clustermanager financiën en administratie van de gemeente Haarlemmermeer. Daarna volgt oud-wethouder, nu burgemeester van Aalsmeer, Nobel en tenslotte R. Buijs, adviseur van de gemeente. Op vrijdag volgen de huidige sportwethouder Adam Elzakalai, burgemeester Theo Weterings en oud-topambtenaar M. Visbeen. Volgende week wordt de enquête voortgezet met o.a. oud-wethouder Bezuijen.

april 20, 2016

Tijdens de afgelopen raadsvergadering riep een proef, om nog meer afval te scheiden dan nu al gebeurt, veel vragen op......

HOOFDDORP – Tijdens de afgelopen raadsvergadering riep een proef, om nog meer afval te scheiden dan nu al gebeurt, veel vragen op.

Dat tijdens een discussie over het grondstoffenplan vroegen diverse raadsfracties zich af of het plan niet te ambitieus is.

De gemeente wil in de tweede helft van dit jaar een proef starten, waarbij inwoners naast papier, GFT, plastic en glas straks ook mineralen en fosfaten scheiden.

Deze proef moet dan worden gehouden onder 1200 huishoudens, verdeeld over drie types wijken en dorpen in Haarlemmermeer.

april 6, 2016

Meerdere raadsfracties hebben tijdens de afgelopen raadsvergadering aangedrongen op maatregelen die de vliegoverlast in de wijk Floriande kunnen terugdringen......

HOOFDDORP - Meerdere raadsfracties hebben tijdens de afgelopen raadsvergadering aangedrongen op maatregelen die de vliegoverlast in de wijk Floriande kunnen terugdringen.
VVD-raadslid Pieter Jan de Baat was van mening dat men de met overlast kampende inwoners van Floriande alsnog tegemoet moet komen.

Fractievoorzitter Nicole Mulder van GroenLinks toonde zich verheugd dat juist de VVD met dit voorstel kwam omdat zij zich in de vorige raadsperiode ook sterk had gemaakt voor de veelgeplaagde wijk Floriande.

april 1, 2016

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft moeite met de mogelijke steun van de gemeente aan oud-wethouders bij de raadsenquête over het honkbalstadion.......

HOOFDDORP - De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft moeite met de mogelijke steun van de gemeente aan oud-wethouders bij de raadsenquête over het honkbalstadion.

GroenLinks-fractievoorzitter Nicole Mulder bracht dit aan de orde tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag.

Mulder stelde meerdere vragen naar aanleiding van de beslissing van het college van B en W om 40.000 euro uit te trekken voor steun aan ambtenaren en oud-ambtenaren en aan wethouders en oud-wethouders die worden gehoord door de enquêtecommissie.

februari 27, 2016

De gemeenteraad van Haarlemmermeer is donderdagavond akkoord gegaan met de onderzoeksopdracht voor de raadsenquête verplaatsing honkbalstadion.....

HOOFDDORP - De gemeenteraad van Haarlemmermeer is donderdagavond akkoord gegaan met de onderzoeksopdracht voor de raadsenquête verplaatsing honkbalstadion.

Deze onderzoeksopdracht is het eerste en gezamenlijke resultaat van de enquêtecommissie en formuleert wat de commissie precies moet gaan onderzoeken en op welke manier.

De enquêtecommissie gaat hierbij eerst de relevante stukken doornemen, waarna er informatieve gesprekken achter gesloten deuren zullen plaatsvinden met deskundigen en alle betrokkenen.

februari 27, 2016

PvdA-fractievoorzitter Chris Vonk heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag fel uitgehaald naar een motie van de VVD.......

HOOFDDORP - PvdA-fractievoorzitter Chris Vonk heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag fel uitgehaald naar een motie van de VVD.

De VVD heeft namelijk een motie ingediend om vluchtelingen en asielzoekers een verklaring te laten tekenen waarmee ze de Nederlandse normen en waarden onderschrijven.

Vonk noemde deze motie 'bijna racistisch', omdat de VVD deze mensen hiermee neerzet als halve wilden.

VVD-raadslid Jurgen Nobel was het echter volstrekt oneens met PvdA’er Vonk.

februari 18, 2016

De nieuwe vorm van participatie komt nog niet goed uit de verf........

HOOFDDORP -Volgens de gemeenteraad komt de nieuwe vorm van participatie door inwoners nog niet goed uit de verf.

De heersende opvatting is dat er veel te veel verwachtingen worden gewekt bij inwoners en dat die niet altijd kunnen worden waargemaakt. Als voorbeelden worden onder meer genoemd de ontwikkeling van Badhoevedorp, de bushaltes aan de Kruisweg in Hoofddorp en de verkeersaanpak in Zwaanshoek.