MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De Ochtend van MeerRadio | 06:00 - 10:00
Share |

Content about Gemeente Haarlemmermeer

juli 20, 2017

Volgens meerdere partijen in de gemeenteraad is het plan dat het gemeentebestuur heeft gemaakt voor meer woningen voor mensen met een beperking of extra zorgbehoefte prachtig maar in de praktijk onhaalbaar...........

HAARLEMMERMEER – Volgens meerdere partijen in de gemeenteraad is het plan dat het gemeentebestuur heeft gemaakt voor meer woningen voor mensen met een beperking of extra zorgbehoefte prachtig maar in de praktijk onhaalbaar. Volgens het plan moeten meer inwoners thuis zorg krijgen waarbij een ketenregisseur de taak krijgt om vraag en aanbod op dit terrein bij elkaar te brengen. Volgens VVD-raadslid Boscher komt het plan wel erg dicht in de buurt van een maakbare samenleving.

juli 19, 2017

In 2014 lagen er nog varianten op tafel waarvan de duurste op 54 miljoen kwam, maar door sober en doelmatig te bouwen verwachten B en W te kunnen bezuinigen op de bouwkosten......

HOOFDORP – De bouw van nieuw raadhuis in Hoofddorp gaat de gemeente Haarlemmermeer slechts twintig miljoen euro kosten.

In 2014 lagen er nog varianten op tafel waarvan de duurste op 54 miljoen kwam, maar door sober en doelmatig te bouwen verwachten B en W te kunnen bezuinigen op de bouwkosten.

juli 15, 2017

Mensen die een huis in de gemeente Haarlemmermeer willen kopen, kunnen volgens makelaarsvereniging NVM hier steeds moeilijker terecht.......

HAARLEMMERMEER – Mensen die een huis in de gemeente Haarlemmermeer willen kopen, kunnen volgens makelaarsvereniging NVM hier steeds moeilijker terecht.

Voor een beetje betaalbare woningen moeten vooral starters steeds vaker uitwijken naar goedkopere plaatsen zoals Hillegom, Zandvoort, IJmuiden of Beverwijk.

Volgens de NVM stegen de verkoopprijzen in de gemeente Haarlemmermeer het afgelopen jaar gemiddeld met bijna tien procent.

juli 15, 2017

Volgens burgemeester Theo Wetering komt deze zomer geen toezicht zijn bij de Haarlemmermeerse recreatieplassen waar onlangs twee verdrinkingsincidenten plaatsvonden.......

HOOFDDORP - Volgens burgemeester Theo Wetering komt deze zomer geen toezicht zijn bij de Haarlemmermeerse recreatieplassen waar onlangs twee verdrinkingsincidenten plaatsvonden.

Wel zijn er volgens Weterings gesprekken gaande met de Reddingbrigade Heemstede die toezicht wil houden, maar er moet daarbij nog veel geregeld worden.

Weterings beantwoordde hiermee de vragen van Forza-fractievoorzitter Paul Meijer over deze zaak.

Verder had Meijer kritiek op onlangs bij deze plassen geplaatste waarschuwingsborden in het Nederlands en Engels.

juli 13, 2017

Het ereburgerschap van Haarlemmermeer kan voortaan worden ingetrokken......

HAARLEMMERMEER - Het ereburgerschap van Haarlemmermeer kan voortaan worden ingetrokken. Dat is opgenomen in de verordening ereblijken. Een toegekende eretitel kan in zeer bijzondere gevallen worden ingetrokken na advies van de commissie ereblijken. De aanpassing is een gevolg van de raadsenquête die in Haarlemmermeer is gehouden naar de verplaatsing van het honkbalcomplex in Hoofddorp. Forza wilde toen al het ereburgerschap van de oud-wethouders Jeroen Nobel, Michel Bezuijen en Arthur van Dijk intrekken vanwege hun betrokkenheid bij de affaire.

juli 12, 2017

Zo zijn er de afgelopen tijd problemen geweest met dorps- en wijkraden en vereist de nieuwe Omgevingswet vanaf 2019 een goed overleg tussen overheid, burgers en bedrijven........

HOOFDDORP – Een ruime meerderheid in de raad vindt dat de participatie in Haarlemmermeer beter moet.

Zo zijn er de afgelopen tijd problemen geweest met dorps- en wijkraden en vereist de nieuwe Omgevingswet vanaf 2019 een goed overleg tussen overheid, burgers en bedrijven.

Volgens verantwoordelijk wethouder Marjolein Steffens wordt momenteel onder de naam “Participatie Academie”, een evaluatie gemaakt van alle participatieprojecten om te kijken wat straks beter kan.

Wethouder Steffens zegt nog dit najaar met een verbeterplan te komen.

juli 11, 2017

Volgens HAP-wethouder Marjolein Steffens-van de Water zal na de zomerperiode in Haarlemmermeer extra worden ingezet op het wegwerken van achterstallige onderhoud aan trottoirs en klinkerwegen.......

HOOFDDORP – Volgens HAP-wethouder Marjolein Steffens-van de Water zal na de zomerperiode in Haarlemmermeer extra worden ingezet op het wegwerken van achterstallige onderhoud aan trottoirs en klinkerwegen.

De afgelopen jaren kreeg het onderhoud aan asfaltwegen voorrang, met als gevolg dat het onderhoud aan stoepen en straten met klinkers moest wachten.

Van het achterstallige onderhoud aan trottoirs, zijn volgens wethouder Steffens vooral mensen met rollators en kinderwagens de dupe geworden.

Bron: haarlemsdagblad.nl
   

juli 8, 2017

Volgens VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers toont de digitale aanval van 29 juni aan dat Haarlemmermeer de ICT moet uitbesteden aan een deskundig bedrijf......

HOOFDORP – De VVD-Haarlemmermeer pleit voor uitbesteding van de gemeentelijke ICT.

Volgens VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers toont de digitale aanval van 29 juni aan dat Haarlemmermeer de ICT moet uitbesteden aan een deskundig bedrijf.

Kuipers vindt het onacceptabel dat door deze aanval de gemeentelijke website vijf dagen uit de lucht was en daardoor geen digitale dienstverlening mogelijk was.

PvdA-wethouder Tom Horn zegt dat alle ICT-problemen zijn opgelost en dat het uitbesteden van de ICT niet mogelijk is vanwege de huidige privacyregels en wetgeving.

juli 7, 2017

De straatnamencommissie van de gemeente Haarlemmermeer heeft voor het eerste deel van de toekomstige nieuwbouwwijk Quatrebras in Badhoevedorp gekozen voor namen van bloemen en planten.....

BADHOEVEDORP - De straatnamencommissie van de gemeente Haarlemmermeer heeft voor het eerste deel van de toekomstige nieuwbouwwijk Quatrebras in Badhoevedorp gekozen voor namen van bloemen en planten. Dit sluit mooi aan bij de bestaande straatnamen in de omgeving.

Oleanderlaan, Daslookstraat, Lotusbloemstraat, Trompetbloemstraat, Sleutelbloemstraat, Silenestraat, Aronskelk, Wilgenroos, Balsemien, Zilverschoon en Lupinesingel sieren straks de straatnaambordjes in Quatrebras.

juli 5, 2017

De gemeenteraad heeft vorige week een eerste stap gezet op weg naar een nieuwe Omgevingswet.......

HOOFDDORP - De gemeenteraad heeft vorige week een eerste stap gezet op weg naar een nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt op termijn wetten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie, milieu, erfgoed en openbaar groen. De opzet is dat inwoners veel meer invloed krijgen op de buitenruimte. Alle partijen spraken over de grote omvang van de operatie.Wethouder Elzakalai vond dat bestaande projecten prima als pilot voor de omgevingswet kunnen dienen. Hij noemde met name Hoofddorp Centraal en Lisserbroek.

juni 29, 2017

Volgens B en W Haarlemmermeer is er momenteel een groep van twaalf jongeren tussen 14 en 22 jaar dat overlastgevend en crimineel gedrag vertoont in Hoofddorp......

HOOFDDORP – Volgens B en W Haarlemmermeer is er momenteel een groep van twaalf jongeren tussen 14 en 22 jaar dat overlastgevend en crimineel gedrag vertoont in Hoofddorp.

Politie, justitie, gemeente en de jeugdhulpverlening zeggen deze groep in beeld te hebben en er tegenop te treden.

Aan welke criminele activiteiten deze jongeren zich precies schuldig maken is niet bekend gemaakt, maar de maatregelen om deze jongeren te stoppen hebben niet gewerkt.

Daarom wil B en W nu een harde aanpak van deze jongeren om verder afglijden in de criminaliteit te voorkomen.

juni 27, 2017

– Volgens PvdA-wethouder Tom Horn worden de overheadkosten van de gemeente Haarlemmermeer alsnog in kaart gebracht......

HOOFDDORP – Volgens PvdA-wethouder Tom Horn worden de overheadkosten van de gemeente Haarlemmermeer alsnog in kaart gebracht.

Horn deed deze belofte tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week.

In 2013 gaf de raad al opdracht om de vaste kosten van de gemeente in beeld te brengen naar aanleiding van een onderzoek van de rekenkamercommissie.

Volgens een vervolgonderzoek van deze commissie ondernam het college van B en W hierna echter weinig tot geen actie.

Bron: haarlemsdagblad.nl
 

juni 26, 2017

Vrijwel alle Haarlemmermeerse basisscholen beginnen dinsdagmorgen een uur later om daarmee de landelijke staakactie te ondersteunen.......

HOOFDDORP - Vrijwel alle Haarlemmermeerse basisscholen beginnen dinsdagmorgen een uur later om daarmee de landelijke staakactie te ondersteunen.

Met deze stakingsactie vragen leerkrachten in het primaire onderwijs, gesteund door hun schoolbesturen, aandacht voor een lagere werkdruk en een eerlijker salaris.

In Haarlemmermeer doen alle scholen mee vallend onder het bestuur van Meerprimair en vrijwel alle scholen mee die vallen onder de stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer, Sopoz, Salomo en de Montessorivereniging.

juni 20, 2017

Volgens de nieuwe accountant van de gemeente is Haarlemmermeer 3,6 miljoen euro extra kwijt aan de pensioenen voor wethouders.......

HOOFDDORP – Volgens de nieuwe accountant van de gemeente is Haarlemmermeer 3,6 miljoen euro extra kwijt aan de pensioenen voor wethouders.

De vorige accountant ging nog akkoord met een rente-opbrengst van 3,3 procent over het spaargeld en met de inschatting dat oud-wethouders gemiddeld 81 jaar oud worden .

De nieuwe accountant gaat er echter uit van een levensverwachting dat oploopt naar 93 jaar en een rente over het spaargeld van slechts 0,8 procent.

Het voordeel is dat Haarlemmermeer straks goed aan de pensioenverplichtingen kan voldoen.
 

juni 17, 2017

Vrijdag 1 juli zal de onderzoekscommissie in het Raadshuis in Hoofddorp haar rapport bekend maken inzake de verplaatsing van het honkbalstadion......

HOOFDDORP - Vrijdag 1 juli zal de onderzoekscommissie in het Raadshuis in Hoofddorp haar rapport bekend maken inzake de verplaatsing van het honkbalstadion.

Eind 2015 besloot de gemeenteraad tot deze raadsenquête naar de gang van zaken rond de verplaatsing van het honkbalstadion van de Pioniers in Hoofddorp.

Het rapport van de onderzoekscommissie is afgelopen week aangeboden aan het Presidium van de gemeenteraad, om geagendeerd te kunnen worden voor het Raadsplein op donderdag 14 juli.
 

juni 17, 2017

Haarlemmermeer groeit momenteel en dat is goed voor de gemeentekas......

HAARLEMMERMEER - Haarlemmermeer groeit momenteel en dat is goed voor de gemeentekas.

De groei van het aantal inwoners en het aantal bedrijven levert de gemeente straks 1,4 miljoen euro per jaar extra op.

Ook stijgt het aantal nieuwe woningen met honderd meer dan eerder was voorzien en stijgt het aantal nieuwe inwoners met duizend meer.

Verder komen er in Haarlemmermeer nog zeker drie hotels bij, waardoor het aantal hotelkamers groeit en dit meer toeristenbelasting zal opbrengen.

Bron: haarlemsdagblad.nl
 

juni 16, 2017

Locoburgemeester Ap Reinders heeft afgelopen donderdag de gemeentelijke erespeld in Hoofddorp uitgereikt aan Hans de Bats......

HOOFDDORP - Locoburgemeester Ap Reinders heeft afgelopen donderdag de gemeentelijke erespeld in Hoofddorp uitgereikt aan Hans de Bats.

De heer De Bats heeft ontving deze erespeld voor zijn inzet als voorzitter van de Voedselbank Haarlemmermeer.

Volgens de gemeente heeft De Bats een grote rol gespeeld bij ombouwen van de voedselbank tot een goed lopend bedrijf en deed hij dit alles vanuit zijn brede en diepgaande maatschappelijke betrokkenheid.

De Bats ontving de gemeentelijke erespeld op locatie van de Voedselbank Haarlemmermeer in Hoofddorp.
 

juni 14, 2017

Als resultaat van een aantrekkende economie kan de gemeente Haarlemmermeer dit jaar 25 miljoen euro extra uitgeven......

HOOFDDORP – Als resultaat van een aantrekkende economie kan de gemeente Haarlemmermeer dit jaar 25 miljoen euro extra uitgeven.

Er worden namelijk meer huizen verkocht, investeert het bedrijfsleven weer en levert de onroerendezaakbelasting meer op.

Daarnaast krijgt de gemeente extra geld van de rijksoverheid omdat die ook meer heeft te besteden.

B en W heeft de gemeenteraad voorgesteld om de helft van dit extra budget te gebruiken om het geld terug te storten dat vorig jaar uit de gemeentelijke reserves is gehaald.

juni 10, 2017

Een meerderheid in de gemeenteraad vindt extra toezicht bij de Toolenburgerplas en in het Haarlemmeerse Bos in Hoofddorp niet nodig.....

HOOFDDORP – Een meerderheid in de gemeenteraad vindt extra toezicht bij de Toolenburgerplas en in het Haarlemmeerse Bos in Hoofddorp niet nodig.

Zij vinden het huidige toezicht bij deze plassen op warme zomerse dagen voldoende.

De gemeenteraad reageert hiermee op het voorstel van Forza-raadslid Michel van Dijk om op deze plekken extra toezicht in te schakelen.

Uitgangspunt van de raad is hierbij de eigen verantwoordelijkheid van bezoekers bij deze recreatieplassen.

Bron: haarlemsdagblad.nl
 

juni 9, 2017

Vijf Haarlemmermeerse pomphouders hebben bij de Nationale Ombudsman een klacht ingediend over de gemeente Haarlemmermeer.....

HOOFDDORP – Vijf Haarlemmermeerse pomphouders hebben bij de Nationale Ombudsman een klacht ingediend over de gemeente Haarlemmermeer.

De ondernemers zijn boos omdat de gemeente geen open kaart speelt en hun bewaren negeert.

De gemeente had eerder aangegeven een nieuw tankstation met alleen duurzame brandstoffen langs de A4 te willen, maar blijkt een nieuwkomer nu toestemming te hebben gegeven om op deze locatie alle brandstoffen te verkopen.

juni 3, 2017

De brandweer in de gemeente Haarlemmermeer wil de brandkranen afschaffen. Volgens de brandweer zijn waterwagens veel effectiever en betrouwbaarder in het aanleveren van bluswater......

HAARLEMMERMEER – De brandweer in de gemeente Haarlemmermeer wil de brandkranen afschaffen.

Volgens de brandweer zijn waterwagens veel effectiever en betrouwbaarder in het aanleveren van bluswater.

Burgemeester Theo Wetering zegt het hier mee eens te zijn.

Verder heeft de Veiligheidsregio Kennemerland, waaronder ook Haarlemmermeer valt, volgens hem te kennen gegeven dat de waterdruk op het waterleidingnet onvoldoende is om via kranen bluswater aan te leveren.

mei 30, 2017

Woensdag 31 mei kan men in het raadhuis in Hoofddorp kennis maken met het Burgerschapsspel dat op alle basisscholen in Haarlemmermeer wordt geïntroduceerd.......

HOOFDDORP - Woensdag 31 mei kan men in het raadhuis in Hoofddorp kennis maken met het Burgerschapsspel dat op alle basisscholen in Haarlemmermeer wordt geïntroduceerd.

Lisa Hu zal als ontwerpster van dit spel uitleg geven over de werking van dit bordspel.

Bij de introductie van het spel zullen leerlingen van deelnemende scholen en de Haarlemmermeerse wethouders John Nederstigt en Marjolein Steffens en de wethouder Raymond van Haeften van Haarlemmerliede en Spaarnwoude aanwezig zijn.
 

mei 30, 2017

De provincie Noord-Holland ondersteunt het advies van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude om per 1 januari 2019 met elkaar te fuseren.......

HAARLEMMERMEER - De provincie Noord-Holland ondersteunt het advies van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude om per 1 januari 2019 met elkaar te fuseren.

Dit hebben Gedeputeerde Staten geschreven in een conceptbrief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Gedupeerde Staten zijn het met beide gemeenten eens het herindelingsadvies op verzoek van de dorpsraad Spaarndam-Oost niet te wijzigen.

Zij zijn van mening dat er sprake is van ruim voldoende draagvlak voor een ongedeelde fusie.

mei 30, 2017

Afgelopen maandag werd de Share Award uitgereikt bij het jaarlijkse duurzaamheidscongres van de gemeente Haarlemmermeer....

HAARLEMMERMEER – Afgelopen maandag werd de Share Award uitgereikt bij het jaarlijkse duurzaamheidscongres van de gemeente Haarlemmermeer.

Deze Share Award is bedoeld voor een bedrijf uit de regio dat uitblinkt in duurzame initiatieven en producten.
Maandag ging deze award naar The Waste Transformers.

Dit bedrijf is druk bezig om overal ter wereld transformers neer te zetten die groente-, fruit- en tuinafval kunnen omzetten in groene stroom, warmte en meststoffen.