MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Nice and Slow | 22:00 - 00:00
Share |

Content about Gemeente Haarlemmermeer

maart 12, 2018

Het maandagochtendverkeer door Haarlemmermeer richting Amsterdam is lange tijd ernstig ontregeld geweest......

Het maandagochtendverkeer door Haarlemmermeer richting Amsterdam is lange tijd ernstig ontregeld geweest.

Door een ongeval op de A44 bij Kaag-Dorp, waarbij liefst 7 auto’s betrokken waren, waren alle rijbanen komend vanuit Den Haag lange tijd volledig afgesloten.

Volgens de ANWB moesten automobilisten rekening houden met veel vertraging richting de hoofdstad.

Het advies was om in noordelijke richting te rijden via de A12 en A4. Maar door het ongeluk op de A44 liep het op de A4 ook behoorlijk vast.
 

maart 9, 2018

Nhnieuws.nl meldt, dat er grote onrust is ontstaan rondom de vervuilde grond die vanaf volgende week bij Rijsenhout wordt gestort.....

RIJSENHOUT - Nhnieuws.nl meldt, dat er grote onrust is ontstaan rondom de vervuilde grond die vanaf volgende week bij Rijsenhout wordt gestort.
Bewoners maken zich zorgen om hun gezondheid en willen duidelijkheid van Provincie Noord-Holland en Gemeente Haarlemmermeer.
Het gaat om 50.000 kubieke meter grond die volgende week van Schiphol-Oost naar het terrein bij Aalsmeerderbrug en Rijsenhout wordt gebracht. De grond is vervuild met de giftige stoffen PFOS en PFOA en wordt afgegraven vanwege de HOV-lijn die er moet komen.

maart 8, 2018

Het aantal misdrijven in Haarlemmermeer is in 2017 met 11% gedaald t.o.v. het jaar daarvoor..........

Het aantal misdrijven in Haarlemmermeer is in 2017 met 11% gedaald t.o.v. het jaar daarvoor. In totaal zijn dat 830 delicten minder. Het aantal woninginbraken (543) is echter toegenomen ondanks de vele inspanningen in de preventiesfeer. Vooral in de donkere dagen van 2017 is meer ingebroken dan het jaar ervoor. In Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Badhoevedorp zijn de meeste inbraken gepleegd.Het aantal overvallen in Haarlemmermeer is vorig jaar met zes toegenomen tot totaal tien ten opzichte van 2016.

maart 3, 2018

Wethouder Ap Reiders schrijft aan de raad dat Haarlemmermeer de begeleiding bij schuldsanering gaat intensiveren.......

Wethouder Ap Reiders schrijft aan de raad dat Haarlemmermeer de begeleiding bij schuldsanering gaat intensiveren.

De gegevens van Ymere, de zorgverzekeraars en Bureau Krediet Registratie worden aan Haarlemmermeer doorgeven, zodat door de gemeente vroegtijdig actie ondernomen kan worden.

Maatschappelijk werk van Meerwaarde en de Plangroep, die praktische ondersteuning biedt bij schuldsanering, gaan op bezoek bij de inwoner.

Gezamenlijk wordt met de inwoner de situatie in kaart gebracht en gekeken hoe die te verbeteren is.

maart 3, 2018

Vanaf deze week kan er gestemd worden voor de Haarlemmermeerse sporters 2017. Alle sporters die een podiumplaats hebben behaald bij een NK, EK of WK krijgen een sportmedaille van de gemeente......

Vanaf deze week kan er gestemd worden voor de Haarlemmermeerse sporters 2017. Alle sporters die een podiumplaats hebben behaald bij een NK, EK of WK krijgen een sportmedaille van de gemeente.

Er worden liefst 400 medailles uitgereikt. Hieruit zijn genomineerden geselecteerd die te vinden zijn op www.haarlemmermeer.nl/sportpodium. Hier kan ook een stem worden uitgebracht.

De uitslag wordt voor 50% door een vakjury en 50% door de stemmers vastgesteld en wordt op 19 maart bekendgemaakt door sportwethouder Adam Elzakalai. Onder de stemmers wordt een sportieve prijs verloot.

maart 1, 2018

Volgens wethouder sociale zaken Ap Reinders wordt de Wet Taaleis in Haarlemmermeer voldoende nageleefd............

HAARLEMMERMEER – Volgens wethouder sociale zaken Ap Reinders wordt de Wet Taaleis in Haarlemmermeer voldoende nageleefd. Casemanagers Werk besteden extra aandacht aan de taaleis, zowel bij nieuwe als bij bestaande inwoners. Zij weten hoe ze laaggeletterdheid moeten herkennen en bij vermoeden dat iemand de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig is, moet de inwoner een taaltoets afleggen. In 2016 deden 42 inwoners de taaltoets, in 2017 49.

februari 28, 2018

Inwoners van Haarlemmermeer ontvangen op 2 maart de stempas die nodig is om te mogen deelnemen aan het raadgevend referendum over de wet op de inlichtingendiensten......

Inwoners van Haarlemmermeer ontvangen op 2 maart de stempas die nodig is om te mogen deelnemen aan het raadgevend referendum over de wet op de inlichtingendiensten.

Inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude hebben de persoonlijke stempas op 27 februari in de bus gekregen.

Het raadgevend referendum wordt op woensdag 21 maart gehouden. Elders in het land valt de stemming samen met de gemeenteraadsverkiezingen.

In de nieuwe gemeente Haarlemmermeer zijn die pas in november van dit jaar vanwege de fusie.

februari 23, 2018

Brengparkjes voor glas, plastic en papier geven vaak overlast, omdat bij volle containers afval naast de volle bak wordt gezet......

Brengparkjes voor glas, plastic en papier geven vaak overlast, omdat bij volle containers afval naast de volle bak wordt gezet.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag gaven partijen aan dat wangedrag door handhavers moet worden gecorrigeerd.

Ook betere voorlichting en technische oplossingen zoals een app om Meerlanden te informeren over volle bakken zouden tot verbetering leiden.

Cameratoezicht is wettelijk geen optie, omdat er geen gevaar is voor de openbare orde zegt wethouder John Nederstigt.

februari 21, 2018

Inwoners, instellingen en bedrijven worden uitgenodigd om hun Groenste Idee van Haarlemmermeer in te dienen. Gedacht kan worden aan plannen om woonbuurten te vergroenen, oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken, wateroverlast of hittestress......

Inwoners, instellingen en bedrijven worden uitgenodigd om hun Groenste Idee van Haarlemmermeer in te dienen. Gedacht kan worden aan plannen om woonbuurten te vergroenen, oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken, wateroverlast of hittestress.

Maar ook initiatieven gericht op besparingen van energie en reductie van CO2 uitstoot passen binnen de kaders.

Op 8 april om 12 uur moeten alle ideeën binnen zijn bij NMCX Centrum voor Duurzaamheid.

februari 18, 2018

Stichting ICT4handicap gaat de website van de gemeente onderzoeken op toegankelijkheid voor mensen van een beperking. Het doel is te komen tot aanbevelingen.......

Stichting ICT4handicap gaat de website van de gemeente onderzoeken op toegankelijkheid voor mensen van een beperking. Het doel is te komen tot aanbevelingen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door mensen met een beperking en ouderen.

De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer, seniorenverenigingen en de Computerwerkplaats Aalsmeer zijn bij het onderzoek betrokken.

Haarlemmermeer juicht het onderzoek toe, omdat het past in het streven naar betere bereikbaarheid voor alle inwoners.

februari 17, 2018

Haarlemmermeerders kunnen op 21 maart 2018 stemmen voor het raadgevend referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten......

Haarlemmermeerders kunnen op 21 maart 2018 stemmen voor het raadgevend referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn echter pas op 21 november 2018 vanwege de fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

De vraagstelling voor dit referendum luidt:
“Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten?”.

Haarlemmermeer heeft aangegeven dat stemmen mogelijk is op 21 maart in alle stembureaus in de gemeente vanaf 07.30 uur tot 21.00 uur.
 

februari 15, 2018

PvdA-raadslid Willem Klijn vindt het ’ronduit teleurstellend’ dat de gemeente Haarlemmermeer de inwoners van Rijsenhout laat zitten met lichtvervuiling van tomatenkweker Schenkeveld.....

HOOFDDORP - PvdA-raadslid Willem Klijn vindt het ’ronduit teleurstellend’ dat de gemeente Haarlemmermeer de inwoners van Rijsenhout laat zitten met lichtvervuiling van tomatenkweker Schenkeveld.

februari 14, 2018

De fractie van de Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP) heeft het college van B en W enige schriftelijke vragen gesteld betreffende de bushaltes en het aanvullend Openbaar Vervoer in Badhoevedorp...........

HOOFDDORP – De fractie van de Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP) heeft het college van B en W enige schriftelijke vragen gesteld betreffende de bushaltes en het aanvullend Openbaar Vervoer in Badhoevedorp. Aanleiding is een persbericht dat de gemeente Amstelveen in samenspraak met Vervoerregio Amsterdam (VRA) op korte termijn verschillende verbeterpunten gaat doorvoeren met betrekking tot de aanhoudende klachten omtrent de nieuwe concessie van Connexxion. De HAP vraagt zich o.a.

februari 13, 2018

IVN werkgroep Haarlemmermeer geeft in drie avonden en drie excursies een blik op het natuurlijke deel van Haarlemmermeer......

IVN werkgroep Haarlemmermeer geeft in drie avonden en drie excursies een blik op het natuurlijke deel van Haarlemmermeer.

De Haarlemmermeerpolder bestaat uit meer dan wegen, huizen en een vliegveld.

Het natuurlijke Haarlemmermeer is te vinden op en langs akkers, parken, tuinen, plassen en sloten.

Over dat natuurlijke deel van onze leefomgeving gaat deze cursus.

De cursus vindt plaats aan de Prins Hendriklaan 33 in Hoofddorp.
De avonden zijn op 14 maart, 11 april en 16 mei.

februari 12, 2018

Koos de Vries is door de leden van de ChristenUnie als lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen in november van dit jaar.......

Koos de Vries is door de leden van de ChristenUnie als lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen in november van dit jaar.

De ChristenUnie en de SGP hebben al een aantal jaar een gezamenlijke lijst.

Arjo van Bezooijen is op dit moment de fractievoorzitter van de partij, maar hij heeft aangegeven dat dit zijn laatste termijn is.

De Vries is op dit moment fractie-assistent voor de partij.

februari 9, 2018

Tijdens een gezamenlijke handhavingsactie van politie, gemeente en belastingdienst zijn deze week op bedrijventerrein De Weeren in Zwanenburg diverse overtredingen geconstateerd.....

ZWANENBURG - Tijdens een gezamenlijke handhavingsactie van politie, gemeente en belastingdienst zijn deze week op bedrijventerrein De Weeren diverse overtredingen geconstateerd.

In de 7 onderzochte bedrijfspanden werd onder meer illegale bewoning en verbouwing vastgesteld.
In een aantal gevallen bleek de boekhouding geheel of gedeeltelijk niet op orde en stond er een handelsvoorraad auto’s op de openbare weg.

februari 8, 2018

Volgens Han van der Ploeg, bestuurslid van Fietsersbond Haarlemmermeer, is het moeilijk te zeggen of de veiligheid voor de fietsers in de gemeente is verbeterd............

HAARLEMMERMEER - Volgens Han van der Ploeg, bestuurslid van Fietsersbond Haarlemmermeer, is het moeilijk te zeggen of de veiligheid voor de fietsers in de gemeente is verbeterd. Dit komt omdat er door de gemeente niet wordt gerapporteerd hoeveel ongelukken er door paaltjes plaatsvinden.

februari 8, 2018

Gemeente Haarlemmermeer is opgelucht na de uitspraak van de Raad van State over project Hart van Zwanenburg.....

HOOFDDORP - Gemeente Haarlemmermeer is opgelucht na de uitspraak van de Raad van State over project Hart van Zwanenburg. Hierdoor kunnen de bouw van het nieuwe dorpshuis met sporthal en de verplaatsing en verbetering van supermarkt Lidl doorgaan.

De Raad van State verklaarde woensdag de beroepen tegen de bouw van het nieuwe ’Hart van Zwanenburg’ niet ontvankelijk en ongegrond.
De bezwaren kwamen van Albert Heijn aan de Dennenlaan en twee particulieren bezwaarmakers.
 

februari 8, 2018

De fractie van de PvdA heeft het college van B en W gevraagd of het de samenwerking met de voedselbank in de toekomst wel aankan........

HOOFDDORP – De fractie van de PvdA heeft het college van B en W gevraagd of het de samenwerking met de voedselbank in de toekomst wel aankan. De normen voor de voedselbank zijn onlangs verruimd en de verwachting is dat dit tot meer cliënten zal leiden. In het verleden kwam het voor dat er flinke achterstanden waren en dat cliënten langer afhankelijk waren van de voedselbank dan afgesproken en wenselijk. Ook nu lijken de wachttijden weer op te lopen.

februari 7, 2018

Inwoners van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer kunnen tot en met 26 februari hun voorkeur uitspreken voor een van de drie ontwerpen voor een nieuwe huisstijl........

Inwoners van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer kunnen tot en met 26 februari hun voorkeur uitspreken voor een van de drie ontwerpen voor een nieuwe huisstijl.

Uit zes inzendingen zijn drie ontwerpen overgebleven. In de komende weken zijn de logo’s en de uitwerkingen te bekijken op tentoonstellingen die in vrijwel alle dorpshuizen zijn ingericht.

februari 3, 2018

Haarlemmermeer is één van de 15 gemeentes die van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur mag starten met een proef met het digitaal aanvragen van rijbewijzen.....

Haarlemmermeer is één van de 15 gemeentes die van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur mag starten met een proef met het digitaal aanvragen van rijbewijzen.

De proef moet aantonen of digitalisering leidt tot vereenvoudiging van het aanvraagproces.

De minister heeft voor het experiment erkenningseisen vastgesteld voor fotografen.

februari 1, 2018

Naar aanleiding van een artikel in Elsevier Weekblad heeft de fractie van Forza! in de Haarlemmermeerse gemeenteraad aan B en W vragen gesteld .....

HOOFDDORP - Naar aanleiding van een artikel in Elsevier Weekblad heeft de fractie van Forza! in de Haarlemmermeerse gemeenteraad aan B en W vragen gesteld over de naleving van de taaleis-maatregel ten aanzien van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen.

Uit onderzoek van het CBS voeren de meeste gemeenten het landelijk beleid, dat iemand op zijn bijstandsuitkering moet worden gekort als hij onvoldoende Nederlands spreekt, niet of onvoldoende uit.

januari 31, 2018

De gemeenteraad van Haarlemmermeer vergadert op donderdag 1 februari. De meeste tijd zal besteed worden aan de zienswijze van Haarlemmermeer op de voorkeursvariant van de Duinpolderweg………

De gemeenteraad van Haarlemmermeer vergadert op donderdag 1 februari 2018 over de subsidieverlening voor peuteropvang. Het agendapunt over anoniem solliciteren is uitgesteld. De meeste tijd zal besteed worden aan de zienswijze van Haarlemmermeer op de voorkeursvariant van de Duinpolderweg.

De werkgroep Duinpolderweg - Nieuwe Bennebroekerweg uit Floriande heeft aangegeven te gaan inspreken, omdat zij op een deel van het traject geen 2x2 rijbanen wil.

januari 31, 2018

Het personeelsbestand van gemeente Haarlemmermeer moet een afspiegeling zijn van de samenleving. Haarlemmermeer doet samen met Arnhem, Tilburg en Zaanstad mee aan een onderzoek van de Universiteit van Tilburg, om dat structureel voor elkaar te krijgen......

Het personeelsbestand van gemeente Haarlemmermeer moet een afspiegeling zijn van de samenleving. Haarlemmermeer doet samen met Arnhem, Tilburg en Zaanstad mee aan een onderzoek van de Universiteit van Tilburg, om dat structureel voor elkaar te krijgen.

In het onderzoek wordt gekeken naar de zogenaamde ‘inclusief-werkgever’ die werk biedt aan mensen met een beperking, maar ook aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door professor Hans Siebers, die soortgelijke onderzoeken eerder heeft uitgevoerd bij overheidsinstanties.