MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Maand van het Jaar | 14:00 - 15:00
Share |

Content about Gemeente Haarlemmermeer

september 21, 2017

In het Dokter Van Haeringenplantsoen sneuvelen mogelijk minder bomen dan de ongeveer zeventig die eerder op de nominatie stonden om te worden gekapt........

NIEUW-VENNEP - In het Dokter Van Haeringenplantsoen sneuvelen mogelijk minder bomen dan de ongeveer zeventig die eerder op de nominatie stonden om te worden gekapt. Volgens een woordvoerder van wethouder Steffens staat het nog niet vast hoeveel exemplaren worden gekapt, een deel van de bomen wordt later nog een keer beoordeeld. Op 9 oktober om half acht wordt in De Rank voor de tweede keer een inloopavond gehouden over het renovatieplan voor het Van Haeringenplantsoen.

september 20, 2017

Volgens wethouder Horn zijn er in Haarlemmermeer nog geen signalen dat er grote tekorten zijn in het budget voor de jeugdzorg.............

HOOFDDORP - Volgens wethouder Horn zijn er in Haarlemmermeer nog geen signalen dat er grote tekorten zijn in het budget voor de jeugdzorg. Deze week werd bekend dat meerdere gemeenten in Nederland aan de bel hebben getrokken over een miljoenentekort bij die zorg. Volgens de wethouder gebruikt Haarlemmermeer een ander systeem dan veel andere gemeenten. Managers van de gemeente staan in nauw contact met de professionals die in de jeugdzorg werken. Als er tekorten dreigen wordt dat direct gemeld, wat tot aan het zomerreces in elk geval niet gebeurd is.

september 19, 2017

Dit najaar gaat een nieuwe ronde van de grootschalige inkoopactie voor zonnepanelen van start. Vanwege het succes van eerdere edities wordt het volgens NMCX, het centrum voor duurzaamheid, nu groter aangepakt dan ooit......

Dit najaar gaat een nieuwe ronde van de grootschalige inkoopactie voor zonnepanelen van start. Vanwege het succes van eerdere edities wordt het volgens NMCX, het centrum voor duurzaamheid, nu groter aangepakt dan ooit.

Alle woningeigenaren met een eigen dak in Haarlemmermeer ontvangen een brief van de gemeente met informatie over de actie.

Door de omvang van de projecten en een efficiënte aanpak, is het mogelijk kwaliteit, service en aantrekkelijke prijzen aan te bieden.

september 19, 2017

De afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente beraadt zich op dit moment over de vraag hoe de reuzenbereklauw in de polder te bestrijden......

De afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente beraadt zich op dit moment over de vraag hoe de reuzenbereklauw in de polder te bestrijden.

De reuzenberenklauw moet sinds 2 augustus verplicht worden bestreden.

Invasieve exoten, zoals de reuzenberenklauw, vormen een groot probleem in de natuur omdat ze geen of weinig natuurlijke vijanden hebben waardoor ze kunnen woekeren in de natuur.

Hij is daarnaast gevaarlijk vanwege de brandharen die nare blaren kunnen veroorzaken.

september 19, 2017

Haarlemmermeer gaat eerst woningen bouwen in Hoofddorp-Noord, Lisserbroek, aan de Bennebroekerdijk in Cruquius en bij Getsewoud in Nieuw-Vennep......

Haarlemmermeer gaat eerst woningen bouwen in Hoofddorp-Noord, Lisserbroek, aan de Bennebroekerdijk in Cruquius en bij Getsewoud in Nieuw-Vennep.

De plannen voor woningbouw bij Zwaanshoek en Beinsdorp worden op de lange baan geschoven. Dat schrijft het Haarlems Dagblad.

Deze volgorde ingegeven door de heersende onduidelijkheid over de komst van de Duinpolderweg. Die moet het doorgaande verkeer uit beide dijkdorpen weghalen.

september 17, 2017

Maandag 18 september zijn de raadsleden Henk van Steenis, Ron Heimerikx en Tim van Essen namens HAP aanwezig in Lisserbroek om met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan.......

Maandag 18 september zijn de raadsleden Henk van Steenis, Ron Heimerikx en Tim van Essen namens HAP aanwezig in Lisserbroek om met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan.

Het fractiespreekuur van de lokale politieke partij is van 7 tot 8 in de Meerkoet.

Binnenkort debatteert de gemeenteraad over uitbreiding van Lisserbroek. HAP roept mensen dan ook op om tijdens fractiespreekuur te laten weten of zij ideeën hebben over nieuwe woningbouw.

september 16, 2017

De schade aan bomen in Haarlemmermeer na de eerste herfststorm van dit jaar valt mee. Dat zegt Addy Monster, beleidsadviseur bij Beheer en Onderhoud, na een eerste inventarisatie.....

De schade aan bomen in Haarlemmermeer na de eerste herfststorm van dit jaar valt mee. Dat zegt Addy Monster, beleidsadviseur bij Beheer en Onderhoud, na een eerste inventarisatie.

Dat de schade beperkt is gebleven, komt doordat de storm minder krachtig en langdurig was dan op grond van de alarmerende berichten werd gevreesd. Bomen die wél het loodje legden, zijn niet op inwoners, passanten of huizen terecht gekomen.

Er waren meldingen van omgewaaide bomen en afgebroken takken uit onder meer Vijfhuizen, Hoofddorp, Badhoevedorp.

september 15, 2017

De Amerikaanse rivierkreeft vormt op dit moment in Haarlemmermeer nog geen bedreiging voor het landschap. Wel krijgt de polderecoloog opdracht onderzoek te doen.......

De Amerikaanse rivierkreeft vormt op dit moment in Haarlemmermeer nog geen bedreiging voor het landschap. Wel krijgt de polderecoloog opdracht onderzoek te doen.

Dat antwoordde wethouder Tom Horn op vragen van Forza! raadslid van Dijk tijdens het vragenuurtje donderdag 14 september in de gemeenteraad.

Het aantal meldingen van ontmoetingen met de exoot neemt ondertussen flink toe. Volgens Horn zijn de dieren niet gevaarlijk, al kunnen ze zich vijandig gedragen bij de eerste kennismaking.

september 15, 2017

Ondanks economische groei en de toename van bedrijfsactiviteiten, is de uitstoot van CO2 in Haarlemmermeer in 2016 gedaald met 0,7 procent.....

HAARLEMMERMEER - Ondanks economische groei en de toename van bedrijfsactiviteiten, is de uitstoot van CO2 in Haarlemmermeer in 2016 gedaald met 0,7 procent. Hierin is de uitstoot van Schiphol en de daaraan gerelateerde bedrijvigheid meegenomen. Als deze uitstoot buiten beschouwing gelaten zou worden, zou de daling zelfs 1,3% zijn.

Een en ander blijkt uit de jaarlijkse Monitor waarin de resultaten van de inspanningen op duurzaam en circulair gebied in de polder zijn te lezen.

september 14, 2017

Haarlemmermeer heeft afgelopen zomer ruim een half miljoen extra van het Rijk gekregen voor de bestrijding van armoede onder kinderen.........

HAARLEMMERMEER - Haarlemmermeer heeft afgelopen zomer ruim een half miljoen extra van het Rijk gekregen voor de bestrijding van armoede onder kinderen. De gemeente zet dit geld in voor bestaande regelingen om kinderen mee te laten doen met bijvoorbeeld sport, schoolreisjes of muziekles. Er wordt ook geïnvesteerd in de communicatie over deze regelingen, zodat de inwoners om wie het gaat, weten dat deze bestaan. De regelingen worden gebundeld in het zogenoemde kindpakket.

september 13, 2017

Hulpverleners zijn vandaag druk bezig met de vele stormmeldingen in Haarlemmermeer. Er zijn bomen omgewaaid en takken vliegen op de wegen......

Hulpverleners zijn vandaag druk bezig met de vele stormmeldingen in Haarlemmermeer.
Er zijn bomen omgewaaid en takken vliegen op de wegen.

Op de Frankweg in Nieuw-Vennep is een zijgevel van een bedrijfspand gedeeltelijk losgeraakt en in de Hoofddorpse wijk Graan voor Visch is een en boom omgewaaid die de weg blokkeerde.

Op Schiphol zijn diverse vluchten geschrapt en zijn enkele start- en
landingsbanen gesloten.

september 12, 2017

Wethouder Ap Reinders zegt toe met scholen in gesprek te gaan om te onderzoeken of in Haarlemmermeer kinderen zonder ontbijt of lunch naar school gaan.......

Wethouder Ap Reinders zegt toe met scholen in gesprek te gaan om te onderzoeken of in Haarlemmermeer kinderen zonder ontbijt of lunch naar school gaan.

Het initiatief komt van raadslid Rinus Beusenberg van de partij SRH. Hij diende een motie met die strekking in en kreeg de steun van alle partijen, behoudens de VVD.

Volgens Beusenberg mag het niet zo zijn, dat kinderen als gevolg van armoede in het gezin met een lege maag rondlopen. Of dat in Haarlemmermeer ook voorkomt is niet bekend, vandaar het onderzoek.

september 11, 2017

De ministerraad heeft vrijdag 8 september ingestemd met de aanbieding van negen herindelingsvoorstellen aan de Raad van State, inclusief die van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer......

De ministerraad heeft vrijdag 8 september ingestemd met de aanbieding van negen herindelingsvoorstellen aan de Raad van State, inclusief die van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer.

Na het advies van de Raad van State kunnen de wetsvoorstellen voor de gemeentelijke fusies naar de Tweede Kamer. Op dat moment worden de wetsvoorstellen openbaar.

september 9, 2017

Vrijdag 15 september is het weer Landelijke Keep It Clean Day. Dit initiatief daagt alle Nederlanders uit om een dag lang ál het zwerfafval op te ruimen dat ze tegenkomen......

Vrijdag 15 september is het weer Landelijke Keep It Clean Day. Dit initiatief daagt alle Nederlanders uit om een dag lang ál het zwerfafval op te ruimen dat ze tegenkomen.

Door het hele land worden leuke opschoonacties georganiseerd. Ook in Haarlemmermeer. Tussen 11 en 3 uur wordt onderzoek gedaan naar zwerfafval rondom praktijkschool de Linie in het Oude Buurtje.

Tijdens het onderzoek wordt al het zwerfafval ook opgeraapt.
De organisatie selecteert jaarlijks 3 plekken in Haarlemmermeer waar regelmatig veel zwerfafval wordt achtergelaten.

september 8, 2017

Tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe seizoen –donderdagavond – heeft burgemeester Theo Weterings de jongerengemeenteraad van Haarlemmermeer verwelkomd........

Tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe seizoen –donderdagavond – heeft burgemeester Theo Weterings de jongerengemeenteraad van Haarlemmermeer verwelkomd.

Daarmee ging een wens in vervulling die al ruim 2,5 jaar werd gekoesterd.

De jongerenraad bestaat uit 23 jongeren die gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor het belang van hun generatie en leeftijdsgenoten. Het is de bedoeling om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

september 5, 2017

Donderdag 7 september begint de gemeenteraad van Haarlemmermeer aan het nieuwe politieke seizoen. Het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden verzamelen om 5 uur in de raadzaal, waar de vergadering begint met allerlei huishoudelijke zaken.......

Donderdag 7 september begint de gemeenteraad van Haarlemmermeer aan het nieuwe politieke seizoen.

Het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden verzamelen om 5 uur in de raadzaal, waar de vergadering begint met allerlei huishoudelijke zaken.

Aansluitend is het vragenuur dat uiterlijk om kwart over zes is afgelopen.

De eerste vergaderavond is gewijd aan het Sessiedebat Concept Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout en het Sessiedebat Actualisatie Cultuurbeleid 2017-2020. Vanaf ongeveer kwart over tien zijn de stemmingen.

augustus 30, 2017

De fractie van de HAP heeft het college van B&W vragen gesteld over de verhuur van woningen via digitale platformen zoals Airbnb......

HAARLEMMERMEER – De fractie van de HAP heeft het college van B&W vragen gesteld over de verhuur van woningen via digitale platformen zoals Airbnb. Het verhuren van particuliere en sociale huurwoningen zou een lucratieve business zijn voor inwoners die extra willen verdienen door hun woning te verhuren, maar ook een opwaarts effect hebben op de lokale huizenprijzen. Daarnaast zou de verhuur ook overlast met zich mee kunnen brengen. Inmiddels hebben enige grote steden zoals Amsterdam regels ingesteld voor de verhuur van woningen via verhuurplatformen.

augustus 26, 2017

Bij het meldpunt integriteit van de gemeente zijn vorig jaar in totaal 18 schendingen gemeld.....

HOOFDDORP - Bij het meldpunt integriteit van de gemeente zijn vorig jaar in totaal 18 schendingen gemeld. In de meeste gevallen ging het om overtreding van gemeenteregels.

Na een flinke daling van het aantal meldingen in 2015, was er vorig jaar weer een toename te zien. Daarbij ging het in 4 gevallen om diefstal van laptops en telefoons en evenzoveel keer misbruik maken van bedrijfsmiddelen.

Verder gingen de meldingen over intimidatie, misbruik van informatie, belangenverstrengeling, misdragingen buiten werktijd en zelfs misleiding van Justitie.

augustus 23, 2017

Raadslid Anneke van der Veer wil weten of Haarlemmermeer de moed heeft opgegeven dat er ooit nog een groot windmolenpark in Haarlemmermeer-Zuid komt......

HAARLEMMERMEER - Raadslid Anneke van der Veer wil weten of Haarlemmermeer de moed heeft opgegeven dat er ooit nog een groot windmolenpark in Haarlemmermeer-Zuid komt.

D66-wethouder John Nederstigt zou dat onlangs hebben gezegd tijdens een werkbezoek van het college van B en W aan Abbenes.

Van der Veer hoorde dat van dorps- en wijkraden uit Nieuw-Vennep en dorpen in het zuiden van Haarlemmermeer.

Als Haarlemmermeer zich op dit moment niet meer hard gaat maken voor het beoogde windmolenpark is de afwijzing van de provincie bindend.

augustus 22, 2017

Een opvallend natuurfenomeen heeft de gemoederen in Haarlemmermeer maandagmiddag bezig gehouden. Verschillende Haarlemmermeerders spotten een windhoos in de richting van Schalkwijk en boven Schiphol.......

HAARLEMMERMEER - Een opvallend natuurfenomeen heeft de gemoederen in Haarlemmermeer maandagmiddag bezig gehouden.

Verschillende Haarlemmermeerders spotten een windhoos in de richting van Schalkwijk en boven Schiphol.

Zij deelden er fanatiek foto’s van op sociale media.

Een windhoos ontstaat meestal door de grote verschillen in temperatuur en vochtigheid tussen de lucht aan het aardoppervlakte en de atmosfeer.

In de nazomer ontwikkelen de buien zich over het algemeen boven het relatief warme water van de zee of een meer.

augustus 19, 2017

Haarlemmermeer zet zich in 2018 nog méér in op het voorkómen van schulden bij haar inwoners, door aan te sluiten bij een proef van het Bureau Krediet Registratie.....

HAARLEMMERMEER - De gemeente zet zich in 2018 nog meer in op het voorkomen van schulden bij haar inwoners, door aan te sluiten bij een proef van het Bureau Krediet Registratie (BKR).
Het BKR geeft dan, binnen de privacyregels, informatie over betalingsachterstanden, waarna de gemeente met de betrokken bewoner in overleg gaat om diens financiële situatie te verbeteren.

augustus 19, 2017

In recent onderzoek van de brancheorganisatie Detailhandel Nederland komen de parkeertarieven in Hoofddorp opnieuw als voordelig naar voren.....

HOOFDDORP - In recent onderzoek van de brancheorganisatie Detailhandel Nederland komen de parkeertarieven in Hoofddorp opnieuw als voordelig naar voren.

Wat betreft het straatparkeren in 36 onderzochte grote winkelsteden komt Hoofddorp in de top 5 van goedkoopste gemeenten op plek 3.

In de top 5 van goedkoopste parkeergaragetarieven staat het Polderplein op plek 2, met 50 eurocent per 40 minuten.

Gemeente Haarlemmermeer heeft aangekondigd ook goedkopere tarieven voor kortparkeren te willen invoeren.
 

augustus 18, 2017

Nederland gaat alle reservedelen voor alle F-35 toestellen in Europa opslaan.....

HAARLEMMERMEER - Nederland gaat alle reservedelen voor alle F-35 toestellen in Europa opslaan. Het gaat hierbij om opslag, verzending en het beheer van reservedelen van ruim vierhonderd F-35’s voor de komende decennia.

Het Logistiek Centrum Woensdrecht van de Koninklijke Luchtmacht verzorgt de opslag van de spullen. Daarnaast profiteren zo’n 70 Nederlandse bedrijven daarvan.

augustus 17, 2017

Het onlangs verschenen rapport ‘Mag ik mijn zakgeld?’ van de Kinderombudsman maakt een analyse van de problematiek rondom het zak- en kleedgeld voor kinderen en jongeren die onder voogdij of met een ondertoezichtstelling in een instelling verblijven.......

HOOFDDORP – Het onlangs verschenen rapport ‘Mag ik mijn zakgeld?’ van de Kinderombudsman maakt een analyse van de problematiek rondom het zak- en kleedgeld voor kinderen en jongeren die onder voogdij of met een ondertoezichtstelling in een instelling verblijven. De gemeente is verantwoordelijk voor het zak-en-kleedgeld voor deze kinderen maar op veel plaatsen zijn hier volgens het rapport geen afspraken over gemaakt.