MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Meer in de Middag | 12:00 - 18:00
Share |

Content about CDA Haarlemmermeer

maart 21, 2017

CDA’ers Herman Koning en Erik van der Peet zeggen verbijsterd te zijn door het filmverslag van buurtbewoners aan de Ringdijk in Haarlemmermeer.......

HAARLEMMERMEER - CDA’ers Herman Koning en Erik van der Peet zeggen verbijsterd te zijn door het filmverslag van buurtbewoners aan de Ringdijk in Haarlemmermeer.

Hierin is te zien hoe massaal brommers en fietsers gebruik maken van de stoep, omdat op de rijbaan geen ruimte voor hen is.

De raadsleden willen nu van het college van B en W weten of zij op de hoogte zijn van deze onveilige situatie en welke maatregelen zij willen nemen.

oktober 1, 2016

Volgens CDA-fractievoorzitter Mariëtte Sedee is haar partij helemaal klaar met de ontwikkeling van Park21 in de gemeente Haarlemmermeer.....

HOOFDDORP – Volgens CDA-fractievoorzitter Mariëtte Sedee is haar partij helemaal klaar met de ontwikkeling van Park21 in de gemeente Haarlemmermeer.

Verder vroeg Sedee bij de raadsvergadering om een overzicht van wat het de geplande kosten voor dit project zijn.
Wethouder Tom Horn zei verbaasd te zijn over dit negatieve standpunt van het CDA.

Later liet Horn zich echter per abuis ontvallen dat de gemeente zo’n 60 miljoen wil uitrekken voor de realisatie van Park21.

september 9, 2016

Scholen lopen geld mis, omdat ouders met een uitkering lang niet altijd hun ouderbijdrage betalen......

HAARLEMMERMEER - Scholen lopen geld mis, omdat ouders met een uitkering lang niet altijd hun ouderbijdrage betalen. Haarlemmermeers CDA-raadslid Herman Koning heeft signalen opgevangen dat ouders soms wel bijzondere bijstand krijgen om schoolgeld voor hun kinderen te betalen, maar dat het geld ’verdwijnt’ op hun bankrekening die zwaar in het rood staat.

Volgens B en W wijst de gemeente ouders aktief op de mogelijkheid dat de ouderbijdrage rechtstreeks naar de school kan worden overgemaakt. Maar als de ouders daarvan afzien, kan de gemeente niks doen.

januari 21, 2016

Er zijn in Getsewoud nog steeds klachten over de aanleg van glasvezel.......

NIEUW-VENNEP - Er zijn in de wijk Getsewoud in Nieuw-Vennep nog steeds klachten over de aanleg van glasvezel.
Volgens de raadsfractie van het CDA worden stoepen niet goed gedicht als ze open zijn geweest voor de werkzaamheden en stelt hierover opnieuw vragen aan B & W.
Fractieassistent Erik van der Peet stelde vorig jaar oktober al eens vragen over de afspraken die zijn gemaakt met Reggefiber over de controle na afloop van de aanlegwerkzaamheden. De kwestie speelde toen met name op de Nabuccosingel.

januari 20, 2016

CDA’ers Mariëtte Sedee en Erik van der Peet hebben B en W gevraagd om maatregelen te treffen voor twee onveilige fietsplekken in Nieuw-Vennep..... 

NIEUW-VENNEP – CDA’ers Mariëtte Sedee en Erik van der Peet hebben B en W gevraagd om maatregelen te treffen voor twee onveilige fietsplekken in Nieuw-Vennep.

Het gaat volgens de raadsleden om fietsers die in de wijk Getsewoud van de Vivaldisingel naar het winkelcentrum rijden en daarbij het autoverkeer moeten kruisen.

Ook de oversteek van het fietspad langs de Venneperweg tussen de IJweg en de Operaweg is volgens de CDA’ers onduidelijk en daarom onveilig voor fietsers.

Bron: Haarlems Dagblad
 

december 2, 2015

CDA-raadslid Herman Koning heeft B en W schriftelijke vragen gesteld over de herinrichting van een kinderspeelplaats in Nieuw-Vennep..... 

NIEUW-VENNEP – CDA-raadslid Herman Koning heeft B en W schriftelijke vragen gesteld over de herinrichting van een kinderspeelplaats in Nieuw-Vennep.

De partij vraagt zich af of de gemeente wel goed heeft geluisterd naar de vragen en bezwaren van de omwonenden van de speelplaats aan Palmestein.

Zo kregen de omwonenden van de speelplaats vorige week te horen dat er begin december begonnen zal worden met de werkzaamheden op de speelplaats en dat men geen gehoor kan geven aan de wens om er geen klimtoestel te plaatsen.

november 22, 2014

Hoofddorper Herman Koning is donderdag geïnstalleerd als tijdelijk raadslid voor het CDA. Hij vervangt Quint Haneveld die om privéredenen tijdelijk is teruggetreden........
 

HOOFDDORP - Hoofddorper Herman Koning is donderdag geïnstalleerd als tijdelijk raadslid voor het CDA.

Hij vervangt Quint Haneveld die om privéredenen tijdelijk is teruggetreden.

Koning was tot begin dit jaar nog topambtenaar bij de gemeente, maar stond al als nummer 5 op de kandidatenlijst van het CDA.

Het CDA haalde bij de laatste raadsverkiezingen 5 zetels, maar de raadszetel ging aan Koning’s neus voorbij omdat Dick Blom uit Nieuw-Vennep met voorkeurstemmen werd gekozen.

november 13, 2014

CDA-raadslid Quint Haneveld zal om persoonlijke redenen tijdelijk een stap terug doen.....

HOOFDDORP – CDA-raadslid Quint Haneveld zal om persoonlijke redenen tijdelijk een stap terug doen. Herman Koning zal hem als eerstvolgende op de kandidatenlijst van het CDA in Haarlemmermeer de komende periode vervangen. De heer Koning moet door burgemeester Theo Weterings daarvoor wel eerst officieel als raadslid worden geïnstalleerd. Het vervangen van een raadslid is in onze Kieswet geregeld.

Bron: Haarlems Dagblad

juli 10, 2014

Het CDA Haarlemmermeer heeft aan de Rekenkamercommissie van de gemeente gevraagd om onderzoek te doen naar de effectiviteit van het vrijwilligersbeleid in de gemeente......

HAARLEMMERMEER - Het CDA Haarlemmermeer heeft aan de Rekenkamercommissie van de gemeente gevraagd om onderzoek te doen naar de effectiviteit van het vrijwilligersbeleid in de gemeente.
Met alle veranderingen in het sociale domein die op de gemeente afkomen is het verstandig om eerst goed in beeld te hebben of het huidige vrijwilligersbeleid optimaal uitgevoerd wordt.

april 25, 2014

Mariette Sedee is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA Haarlemmermeer....

HOOFDDORP – Mariette Sedee is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA Haarlemmermeer.
De fractie acht haar de persoon om de partij door de komende oppositieperiode te leiden.
Arie Noomen, die tot dinsdag de fractie leidde, wordt vice-fractievoorzitter.
Steffe Bak, lijsttrekker bij de laatste verkiezingen, wordt raadslid. Voordat Sedee vier jaar geleden raadslid werd, was ze bestuurslid van de Dorpsraad Nieuw-Vennep.
Ze woont nog steeds in het dorp en onderhoudt de contacten met deze en andere kernen in het zuidwesten van de polder.